Göteborgs universitet
Länkstig

Miljö- och hållbar utveckling IDPP

Utbildning och forskning är universitetets viktigaste bidrag till en hållbar utveckling. Vid institutionen för didaktik och pedagogisk profession finns en forskningsprofil riktad mot utbildning och hållbar utveckling. Institutionen har även ett internationellt masterprogram, Utbildning för hållbar utveckling.

Genom att systematiskt integrera hållbar utveckling i forskning, utbildning och samverkan samt i den dagliga verksamheten bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling.

Så arbetar IDPP för hållbar utveckling

I verksamheten läggs stor vikt vid utbildningen roll i relation till samhälleliga utmaningar såsom globala miljöproblem, social och ekonomisk segregering, hot mot demokrati samt en teknikutveckling som skapar nya villkor för kommunikation och produktion av kunskap.

Varje år fastställs även ett dokument om miljöledning som mer specifikt visar hur institutionen ska arbeta med miljö- och hållbar utveckling under det närmaste året.