Bild
Händer håller en planta i solsken
Länkstig

Forskningsutbyte för hållbar utveckling

Publicerad

I ett samarbetsprojekt mellan tre svenska universitet och två sydafrikanska, har unga och seniora forskare inom ämnesdidaktik för naturvetenskap och teknik, diskuterat sin forskning om hur hållbar utveckling kan integreras i lärarutbildningarna.

Genom att samla studenter och forskare från olika delar av världen i online-seminarier och nätverksmöten, skapas möjligheter att jämföra och diskutera forskningsfrågor kring hållbar utveckling. Syftet är att öka förståelsen för hur olika länder adresserar och hanterar hållbarhetsutmaningar, och bidra till att forma framtida internationella forskningsprojekt inom naturvetenskap- och teknikutbildningar.

Klimatkrisen ställer nya krav

Klimatkrisen är ett exempel på en global fråga som ställer nya krav på lärare och lärarutbildningar, att integrera naturvetenskaplig och teknisk utbildning för hållbar utveckling (STESD) och Global Citizenship Education (GCED).

Under 2023 har fem gemensamma seminarier genomförts online och samarbetet avslutades med fysiska träffar i Sverige och i Sydafrika. Tre koordinatorer på svenska sidan och två koordinatorer på Sydafrikanska sidan har fungerat som organisatörer och mentorer. Från Sverige deltog fyra doktorander, och från Sydafrika två masterstudenter, en doktorand och en postdoc.

Bild
Bild på Phemelo Mokalane, masterstudent vid North West University i Sydafrika

En av deltagarna är Phemelo Mokalane, masterstudent vid North West University som undersöker lärande- och undervisningsstrategier och hur de kan leda till kritiskt tänkande, problemlösning, kreativitet och självstyrt lärande på fysik- och kemiutbildningen.

 Kunskap behövs för att fatta hållbara beslut

– Människor som förstår vetenskap skulle kunna fatta ansvarsfulla och kloka beslut som inte gör livet farligt på grund av mänskliga aktiviteter som föroreningar, utsläpp av olja i havet från gruvor, avskogning och alla andra aktiviteter som hotar naturen. Då behövs det också kunskap i problemlösning, kreativitet och kritiskt tänkande för att utbilda yrkesverksamma som inte drivs av girighet, egenintresse eller politisk mobilisering.

Phemelo Mokalane tycker att utbytet med de andra deltagarna i projektet är viktigt för honom som ung forskarstuderande eftersom han genom att presentera sitt arbete för andra forskare och få feedback och goda råd, kan förbättra sin forskning.
– Det har också hjälpt mig att göra bättre presentationer, vilket jag tror är avgörande för att kunna dela med sig av sin forskning till resten av akademin och världen.

Inom ramen för samarbetet har deltagarna:

  • Jämfört och diskuterat forskningsfrågor i studenternas forskningsprojekt i Sverige och Sydafrika när det gäller att integrera utbildning i naturvetenskap och teknik för hållbar utveckling (STESD) i lärarutbildningarna.
  • Jämfört hur hållbarhetsutmaningar hanteras i de två länderna.
  • Diskuterat utformning av framtida samarbetsprojekt.
FAKTA OM SAMARBETSPROJEKTET

Utbytet ingår i ett längre samarbete och har finansiellt stöd från South Africa-Sweden University Forum (SASUF), och Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT); Vetenskapsrådet, och Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), inom programmet South Africa-Sweden Bilateral Scientific Research Cooperation. 

Publikation inom projektet:

Rocksén, M., Vhurumuku, E., Svensson, M., Mushayikwa, E., & Msimanga, A. (2022). Science and technology teacher education in the anthropocene : Addressing challenges in the north and south (Routledge research in STEM education