Göteborgs universitet

Organisation IDPP

Information om organisationen vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession och kontaktuppgifter till institutionens ledning och avdelningar.

Ledning

Prefekt

Christina Osbeck
Professor i ämnesdidaktik
Prefekten är institutionens chef och företräder institutionen internt och externt.

Kontaktuppgifter Christina Osbeck

Proprefekt och viceprefekt forskning

Angelika Kullberg
Professor i ämnesdidaktik.
Proprefekt tjänstgör i prefektens ställe vid dennes frånvaro.
Viceprefekt för forskning ansvarar för övergripande utveckling och planering av forskning.

Kontaktuppgifter Angelika Kullberg

Viceprefekt utbildning

Annika Lilja
Docent i pedagogiskt arbete
Viceprefekt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ansvarar för och leder övergripande utveckling och planering inom området utbildning.

Kontaktuppgifter och mer information Annika Lilja

Viceprefekt utbildning på forskarnivå

Jonas Emanuelsson
Viceprefekt för utbildning på forskarnivå ansvarar för övergripande utveckling och planering inom området utbildning på forskarnivå.

Kontaktuppgifter och mer information Jonas Emanuelsson

Viceprefekt utbildning på forskarnivå

Beniamin Knutsson
Viceprefekt för utbildning på forskarnivå ansvarar för övergripande utveckling och planering inom området utbildning på forskarnivå.

Kontaktuppgifter och mer information Beniamin Knutsson

Viceprefekt samverkan

Anette Olin
Docent i pedagogik
Viceprefekt för samverkan ansvarar för övergripande utveckling och planering av institutionens samverkansarbete.

Kontaktuppgifter och mer information Anette Olin

Prefekt Christina Osbeck
Prefekt Christina Osbeck
Foto: Maja Kristin Nylander
Proprefekt Angelika Kullberg
Proprefekt Angelika Kullberg
Foto: Johan Wingborg
Annika Lilja, viceprefekt utbildning
Annika Lilja, viceprefekt utbildning
Foto: Maja Kristin Nylander
Anette Olin, viceprefekt samverkan idpp
Anette Olin, viceprefekt samverkan
Foto: Maja Kristin Nylander

Verksamhetsstöd

Institutionsråd

Institutionsrådet är rådgivande åt prefekten och där diskuterar medlemmarna strategiska frågor för institutionens verksamhet.