Göteborgs universitet

Organisation IDPP

Information om organisationen vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession och kontaktuppgifter till institutionens ledning och avdelningar.

Ledning

Prefekt

Christina Osbeck
Professor i ämnesdidaktik
Prefekten är institutionens chef och företräder institutionen internt och externt.

Kontaktuppgifter Christina Osbeck

Proprefekt och viceprefekt forskning

Angelika Kullberg
Professor i ämnesdidaktik.
Proprefekt tjänstgör i prefektens ställe vid dennes frånvaro.
Viceprefekt för forskning ansvarar för övergripande utveckling och planering av forskning.

Kontaktuppgifter Angelika Kullberg

Viceprefekt utbildning

Annika Lilja
Docent i pedagogiskt arbete
Viceprefekt för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ansvarar för och leder övergripande utveckling och planering inom området utbildning.

Kontaktuppgifter och mer information Annika Lilja

Viceprefekt utbildning på forskarnivå

Anna Lyngfelt
Professor i ämnesdidaktik med inriktning svenska
Viceprefekt för utbildning på forskarnivå ansvarar för övergripande utveckling och planering inom området utbildning på forskarnivå.

Kontaktuppgifter och mer information Anna Lyngfelt

Viceprefekt utbildning på forskarnivå

Eva Nyberg
Docent i ämnesdidaktik
Viceprefekt för utbildning på forskarnivå ansvarar för övergripande utveckling och planering inom området utbildning på forskarnivå.

Kontaktuppgifter och mer information Eva Nyberg

Viceprefekt samverkan

Anette Olin
Docent i pedagogik
Viceprefekt för samverkan ansvarar för övergripande utveckling och planering av institutionens samverkansarbete.

Kontaktuppgifter och mer information Anette Olin

Prefekt Christina Osbeck
Prefekt Christina Osbeck
Foto: Maja Kristin Nylander
Proprefekt Angelika Kullberg
Proprefekt Angelika Kullberg
Foto: Johan Wingborg
Annika Lilja, viceprefekt utbildning
Annika Lilja, viceprefekt utbildning
Foto: Maja Kristin Nylander
Anna Lyngfelt, viceprefekt forskarutbildning IDPP
Anna Lyngfelt, viceprefekt forskarutbildning
Eva Nyberg, viceprefekt forskarutbildning IDPP
Eva Nyberg, viceprefekt forskarutbildning IDPP
Foto: Maja Kristin Nylander
Anette Olin, viceprefekt samverkan idpp
Anette Olin, viceprefekt samverkan
Foto: Maja Kristin Nylander

Verksamhetsstöd

Administrativ chef

Ekonomi

Kommunikation

Studievägledare

Studieadministration

Personal

Institutionsråd

Institutionsrådet är rådgivande åt prefekten och där diskuterar medlemmarna strategiska frågor för institutionens verksamhet.

Medlemmar i institutionsrådet

Institutionsrådet (IR) för didaktik och pedagogisk profession, mandatperiod 2021-07-01—2024-06-30.

Prefekt
Christina Osbeck

Proprefekt
Eva Reimers

Ledamöter
Hoda Ashjari
Mattias Börjesson
Katarina Dahlbäck
Beniamin Knutsson
Miranda Rocksén

Studeranderepresentanter läsåret 2020/2021
Christoffer Ohlsson, student grundutbildning
Jessica Rahm, doktorandrepresentant

Administrativt stöd
Katarina Grönbäck