Göteborgs universitet
Länkstig

Likabehandlingsarbete vid IDPP

Likabehandlingsarbetet vid Institutionen för didaktik och pedagogisk profession är en del av den ordinarie verksamheten och ett långsiktigt arbete för att främja lika villkor och möjligheter för samtliga anställda och studenter.

Institutionen har två likabehandlingsrepresentanter. De är utsedda av prefekten och har i uppdrag att stödja prefekten i institutionens jämställdhets- och likabehandlingsarbete. Du kan höra av dig till likabehandlingsrepresentanterna eller prefekten om du har blivit utsatt för kränkande särbehandling eller diskriminering.

Likabehandlingsrepresentanter vid institutionen

Prefekt

Christina Osbeck
Mail: christina.osbeck@gu.se
Telefon: 031-786 2273