Göteborgs universitet
Länkstig

Bedömningsstöd och nationella prov i naturvetenskap

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession har sedan 2011 arbetat med att ta fram bedömningsstöd och nationella prov i naturorienterande ämnen för årskurs 6.

Bedömningsstöd i naturorienterande ämnen årskurs 6

Institutionen för didaktik och pedagogisk profession arbetar på Skolverkets uppdrag med att ta fram bedömningsstöd inom kemi, biologi och fysik för årskurs 6.

Vad är ett bedömningsstöd?

Bedömningsstöden i biologi, fysik och kemi består vardera av två delprov innehållande provuppgifter (varav en stor andel är automaträttade), bedömningsanvisningar och lärarinformation. Bedömningsstöden ska användas i betygsstödjande syfte.

Gruppen som arbetar med att ta fram bedömningsstöden består av forskare, provkonstruktörer och lärare. Provuppgifterna har genomgått upprepade utprövningar av elever och lärare vid ett hundratal skolor från olika delar av Sverige. Bedömningsanvisningarna har arbetats fram och utvärderats i nära samarbete med undervisande NO-lärare.

Bedömningsstöden kommer att publiceras av Skolverket på en digital plattform för nationella prov och bedömningsstöd. Publiceringsdatum är ännu ej fastställt.

Mer information om bedömningsstöd

Nationella prov naturorienterande ämnen årskurs 6

Institutionen arbetade under perioden 2011-2016 tillsammans med Högskolan Kristianstad och Malmö universitet, på uppdrag av Skolverket, med att ta fram nationella prov för årskurs 6 i biologi, fysik och kemi. De nationella proven i naturvetenskap genomfördes för första gången under våren 2013. Från och med 2017 ges inte längre några nationella prov i naturvetenskap för årskurs 6.