Göteborgs universitet
Bild
Foto: Pixabay

Om KAT

Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum (KAT) drivs i samarbete av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

KAT erbjuder infrastruktur och organisation för att anordna så kallade wetlabkurser för kirurgisk träning. Våra medarbetare kan också ge stöd åt kursutveckling genom egna erfarenheter och via ett kontaktnät av erfarna lärare. 
När KAT startades i januari 2019 var det den första enheten i sitt slag i Sverige som erbjuder färdighetsträning inom kirurgi, baserat på frivilliga helkroppsdonationer i egen regi.

Kirurgiskt anatomiskt centrum (KAT) finns i första hand till för läkare och annan sjukvårdspersonal inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Västra Götalandsregionen. Flera av våra kurser har anordnats av kliniska verksamheter inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Kursdeltagarna har till största delen kommit från Västra Götalandsregionen, men KAT har även genomfört ett antal uppskattade kurser med deltagare från de nordiska grannländerna och Europeiska unionen.

Företag inom medicinsk teknik behöver utbilda användarna av ny och komplicerad utrustning för kirurgi och står för en betydande del av kursutbudet vid KAT. Ett mål är att expandera kursverksamheten, framför allt inom upptagningsområdet för donationer (Västra Götalandsregionen, Skåne och Halland). 

Verksamheten vid KAT styrs av en styrgrupp med två ledamöter från Göteborgs universitet och två ledamöter från Sahlgrenska universitetssjukhuset. Styrgruppen fattar alla övergripande beslut och fastställer också kursprogrammet. En föreståndare leder arbetet vid KAT och en kursorganisatör ansvarar för kursarrangemangen.

Verksamheten vid KAT organiseras enligt gällande svenska lagar och de etiska riktlinjer som fastställdes av Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik 2010. Riktlinjerna fastställde bland annat att färdighetsträning (”provoperationer”) är önskvärd och bör erbjudas i Sverige, eftersom det kan utveckla klinisk praktik på ett positivt sätt för kommande patienter. Frågan om samtycke från donatorn är central och regleras i lagen. Kroppsdonationerna till KAT regleras av avtal mellan donator, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Foto: Johan Wingborg

Styrgrupp
Anna Nilsdotter, specialistläkare, verksamhetschef, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Torben Nordahl Amoröe, överläkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset
Eric Hanse, professor, Göteborgs universitet
Magnus Braide, professor, Göteborgs universitet

Föreståndare
Magnus Braide, professor, Göteborgs universitet