Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

För kursgivare

Sedan Kirurgiskt anatomiskt centrum (KAT) invigdes 2019 har flera olika typer av kirurgiska kurser genomförts, exempelvis inom laparoskopisk bukkirurgi, öron- näs- och halskirurgi, neurokirurgi, traumakirurgi (ASSET) och ortopedi. Kurserna ges i två olika format, dels med kursgivare inom sjukvården, dels med externa kursgivare från företag och andra organisationer. KAT står för lokaler, preparat och annan infrastruktur och har också det övergripande medicinska och etiska ansvaret för kurserna.

För kurser i färdiga format står kursgivaren för genomförandet sedan innehåll och metodik godkänts av KAT, till exempel ASSET. I andra fall kan kursgivaren ha en idé om kursens inriktning, och kan då utveckla och utforma kursen i dialog med KAT.

KAT är fortfarande i ett skede när verksamheten byggs upp. Våra medarbetare kommer gärna ut till klinikmöten och berättar mer om vilka möjligheter som finns att arrangera kliniskt relevanta kurser. Sådana möten har hittills resulterat i ett flertal nya skräddarsydda upplägg.

Vi samarbetar också gärna med andra träningsfaciliteter, och det finns möjlighet att förlägga vissa delar av sammanhållna kurser till olika centra inom Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.