Göteborgs universitet
Länkstig

För kursgivare

Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum (KAT) invigdes 2019. Sedan dess har flera olika kirurgiska kurser genomförts, till exempel inom endoskopisk bukkirurgi, neurokirurgi, öron- näsa- och halskirurgi (ÖNH), katastrofmedicin (Advanced Surgical Skills for exposure in trauma, ASSET) och ortopedi. Kurserna ges i samverkan med kursgivare inom sjukvården och externa kursgivare från företag och andra organisationer. KAT står för lokaler, preparat och administration. KAT har också det övergripande medicinska och etiska ansvaret för kurserna.

Olika kursupplägg

När kursens innehåll och metodik har godkänts av KAT ansvarar kursgivaren för genomförandet enligt ett givet format, till exempel ASSET. Ibland börjar det med att kursgivaren har en idé om kursens inriktning. Därefter kan kursen utvecklas och utformas vidare i dialog med oss. 

KAT är fortfarande under uppbyggnad. Våra medarbetare kommer gärna till klinikmöten och berättar mer om vilka möjligheter som finns att anordna kurser inom er specialitet.  Vi har goda erfarenheter av sådana möten som lett till flera nya skräddarsydda kursupplägg.

Vi samarbetar också gärna med aktörer som kan erbjuda andra typer av träning. Det finns möjligheter att förlägga delar av en sammanhållen kurs till olika centrumbildningar inom Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Sådana kurser kan kombinera så kallad wet-labträning vid KAT med träning på djur samt klinisk undervisning och simulering inom sjukvården. 

Efter avslutad kurs får kursdeltagarna ett kursintyg. För interna kurser som anordnas av Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet utfärdar KAT kursintyget. Vid externa kurser som anordnas av företag utfärdar företaget kursintyget. 

Lokaler och utrustning

KAT har tillgång till undervisningslokaler för praktisk träning (wet-lab) på två olika platser i Göteborg.

På Medicinareberget i anslutning till Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg finns  lokaler som bland annat används till kurser inom bukkirurgi, katastrofkirurgi, öron-näsa-halskirurgi samt neurokirurgi.

På Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal i anslutning till ortopedkliniken finns lokaler som framför allt används till kurser inom ortopedi.

Båda dessa platser har tillgång till konferensrum och föreläsningssalar i olika storlekar i anslutning till wet-lab. Lokalerna är modernt utrustade med bland annat videokonferensutrustning. På wet-lab finns standarduppsättningar av kirurgiska instrument och annan utrustning samt AV-utrustning och omklädningsrum och lunchrum för kursdeltagare.

Kontakta gärna vår kursorganisatör Susanne Börjesson för mer information om vilken utrustning som finns.

Bemanning

Våra medarbetare har bred kompetens inom kirurgisk träning. Vi håller samman logistik och administration av olika kursupplägg, bokar catering och lokaler och ger stöd vid kursutveckling. Under kurstiden erbjuder vi praktisk hjälp och kvalificerad assistans samt framställer och hanterar kurspreparaten.

Kontaktpersoner

Susanne Börjesson, operationssjuksköterska och kursutvecklare

Magnus Braide, professor i anatomi och föreståndare vid KAT

Exempel på kurser som anordnats av företag

Trans Oral Ultra Sonic Surgery, TOUSS 

Olympus i samarbete med Öron-näs-halskliniken (ÖNH) vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Kirurgiskt anatomiskt centrum (KAT) anordnade den 8-10 september 2021 kursen: 
"2nd Nordic Medical Expert Training in TOUSS & ”Inside Out Anatomy".

TOUSS är en teknik som innebär bland annat möjligheten att kunna operera förändringar i tonsillerna och tung-basen, utan att behöva göra en mandibelklyvning eller använda en robot.

Under kursen gavs föreläsningar om anatomi och operationsteknik. Flera praktiska övningar ingick också.

Kursdeltagarna fick möjligheten att träna i så kallad Pelvitrainer och att använda  laparoskopiska instrument under handledning av Mario Fernándes , MD, PhD. Deltagarna fick också en av dagarna handledning under wet-lab-övningarna. Övningarna ger viktig träning för att kunna använda TOUSS på sin hemmaklinik. 

Funktionell endoskopisk sinuskirurgi, FESS

Medtronic och KAT har tillsammans anordnat en kurs om FESS, för att ge deltagarna möjlighet att öka sina kirurgiska färdigheter inom denna teknik.

Uppkoppling gjordes mellan tre olika laboratorier i Europa. Instruktionerna och genomgångarna av de olika operationerna leddes av Mr Shatz Ahmed från wet-lab i Birmingham.

ASSET

Under vägledning tränas trauma-kirurger i att kunna identifiera anatomiska strukturer som kan vara skadade vid ett trauma. Skador som om de inte omhändertas akut leder till stora problem för patienten.

Kursen är utvecklad av American College of Surgeons.

Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss för mer information.

Projektet med Invivopower grundar sig på en så kallad transkutan energiteknik för implanterade hjärtpumpar och konstgjorda hjärtan. På lång sikt kan det göra att hjärttransplantationer inte behövs. Tekniken innebär en hög och effektiv energiöverföring utan risk för infektioner.

Den speciella energitekniken kan användas också för andra medicinska implantat som neuralstimulator, retinaimplantat, kokleaimplantat och insulinpumpar.

Vanliga frågor om våra kurser

Om du har förslag på en kurs du vill anordna så kontakta vår kursorganisatör Susanne Börjesson. Susanne tar sedan med sig förslaget till vår styrgrupp.

Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum har lokaler på Medicinaregatan 1C, Göteborgs universitet (Medicinareberget), och i R-huset vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Mölndal

För att lättare hitta till våra lokaler på Medicinareberget och R-huset på Mölndals sjukhus finns  kartor till höger.

På Göteborgs universitets centrala sidor finns information om hur du tar dig till universitetet med cykel, bil och allmänna kommunikationer.

Leveranser av till exempel tekniskt utrustning och catering görs till Medicinaregatan 1C, 413 90 Göteborg.

Kostnaderna för kurserna diskuteras först med kursarrangören. När vår kursorganisatör Susanne Börjesson samlat in allt underlag tar hon det vidare till styrgruppen för beslut. 

Regler för avbokning beslutas i samråd med arrangören.

Hitta till R-huset på Mölndals sjukhus

Karta Mölndals sjukhus (PDF)