Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Viruslabb
Länkstig

Smittskydd och vårdhygien

Kurs
MIC301
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10255
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

Den här kursen ger en uppdaterad och vetenskapligt grundad kunskap om metoder för att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning, liksom strategier för att motverka antibiotikaresistens. Du får också lära dig organisationen av smittskyddsarbetet och lagstiftning som rör smittskydd i de nordiska länderna behandlas, inklusive livsmedelslagstiftning, lagstiftning om miljö och arbetsmiljö, samt byggnormer. Kursen ger fördjupad kunskap om desinfektion och sterilisering, liksom om hur vårdbyggnader och lokaler samt utrustning ska utformas för att motverka smittspridning. Diskussioner kring de principer för hur smitta mellan människa och djur kan förhindras genom samverkan mellan human- och veterinärmedicin, livsmedelsverket, miljö och hälsoskydd.
Kursen ger de nödvändiga verktygen för att kunna förebygga och hantera vårdrelaterade infektioner och smittspridning i vård och samhälle. Du lär dig metoder för att kommunicera relevant information till personal, arbetsledning, media och allmänhet beskrivs och tränas och verktyg ges för att bedriva systematiskt förbättringsarbete. Kursen innehåller etiska diskussioner kring avväganden mellan smittskyddslagstiftningens krav på individen, och individens rätt till integritet och självbestämmande.

Läs vidare om kursen här: https://studentportal.gu.se/minastudier/biomedicine/fristaende-kurser?s…

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med kandidat- eller yrkesexamen eller motsvarande inom biologi, omvårdnad, odontologi, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap,veterinärmedicin, farmaci eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/ Engelska 6. Genomgången kurs MUC101 och MUC201 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.