Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Examensarbete i medicinsk mikrobiologi med inriktning mot smittskydd och vårdhygien

Kurs
MIC401
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20755
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20756
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Studenten genomför, under handledning av en disputerad handledare, ett eget experimentellt eller kliniskt inriktat forskningsprojekt som redovisas skriftligt och muntligt enligt vetenskapliga principer. Utöver muntlig presentation av det egna arbetet skall varje student även opponera på en medstudents arbete.

Kursen innehåller undervisning om forskningsmetodik (kvalitativ och kvantitativ) och grundläggande statistiska metoder. Studenterna får söka och kritisk granska vetenskaplig litteratur. Kursen lär ut hur olika vetenskapliga publikationer är uppbyggda, hur vetenskapliga resultat presenteras skriftligt och muntligt, samt grunderna för försöksplanering och projektdesign och för etik i forsknings- och publiceringsprocessen.

Läs vidare om kursen; https://studentportal.gu.se/minastudier/biomedicine/fristaende-kurser

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Behörig till kursen är student med kandidat- eller yrkesexamen eller motsvarande inom biologi, omvårdnad, odontologi, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap,veterinärmedicin, farmaci eller motsvarande samt språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 samt Engelska B/ Engelska 6.För tillträde till kursen krävs godkända kurser MUC101 och MUC201 samt genomgången MUC301 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.