Länkstig

Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap

Kurs
BMA125
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20258
Ansökan stängd

Om utbildningen

På den här utbildningen ska du, under handledning, genomföra ett enskilt experimentellt och/eller metodinriktat forskningsprojekt samt skriftligt dokumentera det på ett vetenskapligt sätt. Du gör dig förtrogen med bakgrunden till arbetet genom litteraturstudier och utarbetar en projektplan i vilken du redovisar frågeställningar och metodval. Arbetet presenterar och försvarar, du vid ett seminarium.
Kursen kan ingå i en masterexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap.
Läs vidare om kursen här: 
https://studentportal.gu.se/minastudier/biomedicine/fristaende-kurser

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För behörighet krävs kandidatexamen 180 hp inom det hälsovetenskapligautbildningsområdet som exempelvis biomedicinsk laboratorievetenskap, medicin eller motsvarande samt kurser på avancerad nivå om minst 45 hp innefattande kurser i huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap 15 hp och vetenskaplig metodik 7,5 
hp inom det hälsovetenskapliga utbildningsområdet. Språkkunskaper motsvarandeSvenska 3/B och engelska 6/B är också ett krav.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.