Navigate to video: Varför är miljövetenskap så viktigt? Forskaren Bethanie Carney Almroth berättar.
Video (1:25)
Varför är miljövetenskap så viktigt? Forskaren Bethanie Carney Almroth berättar.
Bild
Länkstig

Mer om kandidatprogrammet i miljövetenskap, inriktning naturvetenskap

Vi behöver dig som vill vara med och lösa både dagens och morgondagens miljö- och klimatproblem. Detta kandidatprogram i miljövetenskap ger dig den möjligheten!

Hur är det att läsa miljövetenskap?

Som naturvetare får du lära dig att förstå, mäta, analysera och åtgärda lokala och globala miljö- och klimatproblem. Det handlar om allt från global uppvärmning och miljögifter, till övergödning och plast i havet.

Miljövetare är klassat som ett framtidsyrke och du får en aktiv roll där du faktiskt kan påverka världen vi lever i. Arbetsplatserna är många och finns inom såväl företag som kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter. Du får också goda möjlighet att samarbeta inom och utanför Sveriges gränser.

Vad händer under de tre åren?

Första året

Programmet inleds med en grundläggande kurs i miljövetenskap, följt av en kurs som ger dig kunskap om olika naturresursers utnyttjande och samhällets hantering av miljöproblem. Grundkurserna i kemi och ekologi som du sedan läser under våren ökar din kunskap om hur olika kemiska föreningar uppträder i miljön och hur miljöproblem påverkar djur och natur.

Höstterminen

Vårterminen

Andra året

Andra året inleds med kurser inom ett av profilämnena biologi, kemi eller geovetenskap. Vilket profilämne du ska välja hänger delvis ihop med vilken inriktning du har tänkt dig i övrigt, men framför allt på vad som intresserar dig mest. 

Du har inte platsgaranti på kurser inom ett specifikt profilämne, utan antas i mån av plats. Därför får du ange vilka kurser du vill läsa i första, andra och tredje hand. 

Under våren (termin 4) läser du sedan en miljövetenskaplig metodkurs där du bland annat får lära dig hur miljövetenskapliga undersökningar genomförs och en kurs om klimatförändringar, föroreningars omvandling, spridning och effekter på biologiska system.

Tredje året

Under det tredje året fördjupar dig inom miljövetenskap. Du kan specialisera dig inom ämnen som till exempel naturvårdsbiologi, naturgeografi eller miljökemi. Du kan också välja bland övriga miljövetenskapliga kurser, som syftar till att bredda din miljövetenskapliga kompetens ytterligare eller ge dig verktyg som du kan använda i ditt framtida arbete som miljövetare

Exempel på kurser som ger dig värdefulla kunskaper inför ditt framtida arbetsliv är Miljökonsekvensanalys, Tillämpad miljörätt och Miljöledningssystem. Slutligen gör du ditt examensarbete, ett självständigt arbete på minst 15 hp.

Vad händer efter utbildningen?

Några alumner, det vill säga tidigare studenter, berättar varför de valde att läsa just miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning – och vad de arbetar med nu.

Möt miljövetaren Fredrik

Fredrik Seger läste Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning

Varför valde du att läsa Miljövetenskap (med naturvetenskaplig inriktning) på Göteborgs universitet?
– Jag har alltid varit intresserad av djur och natur. Med naturvetenskaplig miljövetarutbildning kunde jag få utbildning inom mitt intresseområde och samtidigt få spännande och intressanta jobbmöjligheter efter utbildningen.

Såhär i efterhand, vad var det bästa med utbildningen?
– Bra och bred grund för att möta olika typer av frågeställningar och arbetsområden kopplat till miljö och hållbar utveckling. Bra att utbildningen är förlagd till flera olika institutioner beroende på inriktning och arbetsområde.

Utbildningen är bred och möjligheterna många, vad gör du idag?
– Idag arbetar jag som hållbarhetsutvecklare i Höganäs kommun. Där är mitt uppdrag att utveckla hållbarhetsarbetet i kommunen, där är kommunens miljöprogram en viktig del. Jag samordnar förvaltningarna och bolagen i kommunen i deras arbete med vårt miljöprogram. Det är en spännande roll där jag får möta och stötta många olika typer av arbetsområden för att stärka deras miljöarbete. Allt från hållbarhetsprojekt i skolorna till miljökrav i miljökrav på våra transporter.

Våra lokaler

Våra kurser ges framförallt på plats i Göteborg men hela eller delar av vissa kurser kan också innebära att du är på någon av de marina forskningsstationerna Tjärnö eller Kristineberg. Det kan även förekomma exkursioner med övernattning på andra platser.