Bild
Molekyl med engelsk text: molecules av life.
Foto: Shutterstock
Länkstig

Grundläggande kemi 2B Biokemi

Kurs
KEM023
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11620
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen Grundläggande kemi 2B Biokemi ger dig grundläggande teoretiska kunskaper och mycket grundläggande experimentella färdigheter inom biokemi. Du får också en ökad förståelse för kemiska reaktioner och processer som sker i vår omgivning.

Kursen ger dig de nödvändiga förkunskaper som du behöver för att gå vidare med fortsatta studier i kemi eller kemins angränsande områden.

Kursen består av två delkurser:

1. Biokemi, teori

Den teoretiska delkursen ger grunderna till strukturbiokemin med en huvudsaklig inriktning mot nukleinsyror, proteiner och biologiska membraner samt polysackarider av biologiskt intresse. I dessa sammanhang diskuterar vi experimentell metodik för isolering och karakterisering av biologiska makromolekyler.

Du lär dig om

 • de molekylära grunderna för makromolekylers stabilitet
 • nukleinsyrors struktur och allmänna egenskaper, genetisk information
 • proteiners struktur och funktion
 • introduktion till evolution och bioinformation
 • enzymers struktur, funktion, kinetik och reglering
 • biologiska membraners struktur och funktion
 • glykolipider och lipoproteiner
 • polysackariders struktur.

2. Biokemi, laborationer

Laborationerna lägger särskild vikt vid miljö- och hälsorisker. De laborativa momenten illustrerar valda delar av kursens teoretiska innehåll. Delkursen omfattar gelelektroforetisk separation av proteiner, proteinrening och enzymkinetik samt en datorbaserad strukturbiokemisk laboration.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

 • Apotekarprogrammet (F2APP)
 • Kandidatprogram i läkemedelskemi (N1LMK)
 • Kandidatprogram i kemi (N1KEM)
 • Kandidatprogram i molekylärbiologi (N1MB1)
 • Kandidatprogram i biologi (N1BIO)
 • Kandidatprogram i geovetenskap (N1GVS)
 • Kandidatprogram i marin vetenskap (N1MAV)
 • Kandidatprogram i miljövetenskap med inriktning naturvetenskap (N1MVN)
 • Masterprogram i molekylärbiologi (N2MBI)
 • Masterprogram i marina vetenskaper (N2MAV)
 • Masterprogram i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning (N2MVN)

Du kan även läsa den som fristående kurs.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av föreläsningar, räknestugor och laborationer.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler