Länkstig

Miljövetenskap: Miljökonsekvensanalys

Kurs
ES1401
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11219
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 14 juli 2023.

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Denna kurs är till för dig som är miljövetare (SMIL-, NMIL-programmet m.m.) och vill lära dig mer om miljökonsekvensanalyser, t.ex. miljökonsekvensanalys av ett planerat vindkraftverk eller riskanalys av kemikalier.

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i olika metoder för miljökonsekvensanalyser samt lär dig vad en bra miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska innehålla och hur den ska utformas.

Kursen förbereder dig för arbete med miljöfrågor både i offentlig förvaltning och i den privata sektorn.

Om utbildningen

Kursen syftar till att ge deltagare fördjupade kunskaper om metoder för att identifiera, analysera och värdera miljökonsekvenser av olika planerade mänskliga aktiviteter. Du erbjuds grundläggande kunskaper om olika metoder för miljöanalyser och att utföra enklare typer av risk- och miljöanalyser.

Du kommer också få kunskaper och färdigheter för att kunna granska innehållet och arbetsgången i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och få översiktliga kunskaper om den samhälleliga och juridiska bakgrunden nationellt och internationellt.

Kursen består av två delar:

  1. Teori och övningar: Metoder och problemställningar inom miljökonsekvensanalys (9 hp)
  2. Projektarbete: Fördjupad utvärdering eller genomförande av en miljökonsekvensbeskrivning (6 hp).

Inom ett grupparbete kommer du att få genomföra en fördjupad utvärdering och kontroll av en befintlig miljökonsekvensbeskrivning eller genomföra en miljökonsekvensbeskrivning för en väldefinierat planerad verksamhet.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt 1: Genomgångna universitetsstudier om minst 120 hp varav minst 45 hp i huvudämnet miljövetenskap. Alt 2: Två år inom Marin vetenskap (N1MAR) inklusive kursen Hållbar förvaltning av den marina miljön (MAR112). Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, litteratur- och datorövningar, studentseminarier samt ett projektarbete. En viktig del av kursen är ett projektarbete, där du i grupp får tillämpa kursens olika moment. Svenska är kursens huvudspråk och vissa undervisningsmoment ges på engelska.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), Institutionen för Biologi och Miljövetenskap.