Bild
Länkstig

Zoologisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv

Kurs
BIO560
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21264
Ansökan stängd

Kort om kursen

Har du funderat på vad som gör att vissa fiskar trivs bäst där vattentemperaturen är under noll, samtidigt som myror i öknen kan ha en kroppstemperatur på uppåt 50 grader?

Eller hur isbjörnen och kamelen kan hålla ungefär samma kroppstemperatur, trots de stora skillnaderna i omgivningen? Och varför klarar vissa arter av att leva i en ständigt föränderlig miljö och i väldigt olika klimat medan andra har ett mycket smalare spann?

På den här kursen får du lära dig om de fysiologiska och morfologiska egenskaper som gör dessa variationer möjliga.

Om utbildningen

Ekofysiologi handlar om hur organismer påverkas av och har anpassats till sin omgivande miljö. På den här kursen fokuserar vi på djur och hur de påverkas av miljöfaktorer som temperatur, syretillgång, pH och salthalt
.

Vi förutsätter att du redan har vissa grundläggande kunskaper i zoofysiologi, det vill säga hur olika organsystem fungerar och regleras. Under kursen går vi istället på djupet när det gäller dels anpassningar till specifika förhållanden i olika klimat, dels de fysiologiska svaren på förändringar i omgivningen. Vi kommer att titta på många olika djurgrupper och olika livsmiljöer. Vilka fysiologiska anpassningar hittar vi till exempel hos kamelen i öknen, fiskarna i Antarktis eller musslorna i tidvattenzonen? Och hur reagerar kroppens olika organ på förändringar i miljön, både i ett kortare och i ett längre perspektiv?

Vi diskuterar även hur anpassningarna kan begränsa arternas spridning till andra miljöer, och försöker sätta dessa kunskaper i relation till aktuell forskning om hur pågående och framtida klimat- och miljöförändringar kan komma att påverka deras utbredning och överlevnad. 

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt. 1: Godkänd Biologi, baskurs, 60 hp. Alt. 2: Godkänd Molekylärbiologi I och II baskurs, 60 hp. För båda alternativen krävs minst en genomgången fördjupningskurs i biologi, 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursens pedagogik bygger på ett aktivt deltagande av dig som student under hela kursen, där traditionella föreläsningar utgör en mindre del till förmån för gruppdiskussioner, seminarier och laborationer. En förhållandevis stor del av kurslitteraturen utgörs av vetenskapliga artiklar. Cirka en tredjedel av kursen utgörs av ett laborativt forskningsrelaterat arbete i mindre grupper.

Examination sker kontinuerligt under kursens gång, genom både muntliga presentationer och skriftliga inlämningar.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B), men vanligtvis ingår också ett par dagars besök på Kristinebergs marina forskningsstation utanför Fiskebäckskil.