Bild
Foto: Karin Karlson
Länkstig

Miljövetenskaplig baskurs - naturvetenskaplig inriktning

Kurs
ES1201
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11200
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2022.

Kort om kursen

Du får en bred introduktion till miljövetenskapen och en god förberedelse till fortsatta miljövetenskapliga studier. Du får lära dig om hur olika miljöproblem uppkommer och vilka konsekvenser de medför ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vidare får du en förståelse för miljövetenskapens vidd och dess multidisciplinära angreppssätt samt kunskap om hur det nationella och internationella miljöarbetet bedrivs.

Kursen är en introduktion till de två miljövetenskapliga kandidatprogrammen (naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt) vid GU.

Om utbildningen

Inom den första delen av kursen (Allmän miljövetenskap - miljöproblem, 10 hp) får du kännedom om olika miljöproblem med utgångspunkt från Sveriges nationella miljömål. Vi diskuterar om när och varför miljöeffekter från mänskliga aktiviteter övergår till att bli miljöproblem utifrån ett naturvetenskapligt och samhällsvetenskapligt perspektiv. För några miljöproblem får du lära dig hela sambandskedjan från primär orsak till slutlig effekt.

Vidare får du kontakt med både det nationella och internationella miljöarbetet. Tonvikt läggs vid olika styrmedel som används för att hantera miljöproblem. I delkursen får du också möta olika aktörer i samhället som på olika sätt arbetar med miljöfrågor och hantering av naturresurser.

Inom den sista delkursen (Miljövetenskaplig kunskapsbildning, 5 hp) får du kännedom om vetenskapliga arbetssätt allmänt och inom miljöområdet. Du får också en presentation av aktuell miljövetenskaplig forskning. 

Med dina kurskamrater genomför du ett projektarbete. Syftet med projektarbetet är att ge er en ökad kunskap om aktuella miljöproblem och om metoder som används för att analysera och värdera problemen. I delkursen ingår också träning i projektarbetets metodik samt muntlig och skriftlig presentation.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, projektarbeten, studiebesök samt en obligatorisk dag med fokus på hållbar utveckling.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B) och på Handelshögskolan (Vasagatan 1).