Länkstig

Ekotoxikologi med fysiologisk inriktning

Kurs
BIO435
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21261
Ansökan stängd

Kort om kursen

Detta är en fördjupningskurs i biologi och miljövetenskap som vänder sig till dig som vill komplettera och fördjupa dina kunskaper i ekotoxikologi främst på cell- och individnivå, men behandlar även vissa aspekter på molekylär- och populationsnivå.

Kursen är laborativ och avser att ge inblick i olika ekotoxikologiska tester bland annat för övervakning av miljön. Kursen är inriktad både mot akvatisk och terrester miljö och i kursen ingår djurexperimentell metodik.

Om utbildningen

Kursen behandlar toxikologiska och ekotoxikologiska principer, mätmetoder, effekter och verkningsmekanismer med tyngdpunkt på individnivån, samt testning för subletala toxiska effekter såsom förändringar i tillväxt, reproduktion och vävnadsskador.

Kursen behandlar även toxiska effekter på suborganism-nivå. Det inkluderar studier av förändringar av genutryck såsom av enzymer och metaboliter och dithörande funktioner och regleringar. Avsikten är att ge kunskaper om toxiska ämnens molekylära mekanismer.  

Effekter på supraorganismnivå inkluderar förändringar i fenotyp och genotyp, samt fysiologisk kondition hos individerna i en population.  

Kursen är laborativ och avser att ge inblick i olika ekotoxikologiska tester bland annat för övervakning av miljön. Kursen är inriktad både mot akvatisk och terrester miljö. Den kommer även att ge en orientering om miljögifters källor, transport, fördelning, nedbrytning och fastläggning i miljön.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 90 hp i naturvetenskapliga ämnen (biologi, kemi, ekologi, geovetenskap, miljövetenskap eller marina vetenskaper) med minst 30 hp i biologi och 30 hp i kemi, alternativt 60 hp i biologi, eller motsvarande. Kursen ES1305, 15 hp kan räknas som biologi eller kemi.
Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

Så är det att plugga

Undervisningen

Detta är en experimentellt inriktad kurs och den del av kursen som täcks av kurslitteraturen, inhämtas väsentligen genom självstudier. Som komplement till kurslitteraturen tar undervisningen upp principer och svårare avsnitt.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).