Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miljöledningssystem

Kurs
ES2611
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11266

Kort om kursen

Kursen vänder sig till studenter som har läst miljövetenskap och som vill skaffa sig färdigheter om hur kunskaperna ska kunna användas i praktiskt arbete. Kursen syftar till att ge färdigheter om hur man kan utforma och implementera miljöledningssystem (MLS), som t.ex. det internationellt gångbara ISO 14001, och den motsvarande europeiska varianten EMAS. Miljörevision ingår också. Efter genomgången kurs, bör studenten ha förmågan att professionellt kunna implementera dessa system eller att arbeta som miljörevisor.

Om utbildningen

Idén med ett miljöledningssystem och de potentiella för- och nackdelar systemen kan ha presenteras och diskuteras. ISO 14001 och EMAS gås igenom i detalj. Yrkesverksamma inom området bjuds in till kursen för att dela med sig av sina erfarenheter. Praktiska övningar, t.ex. om hur man formulerar miljömål för ett företag, hur man planerar en revision och hur man skriver en avvikelse, är viktiga för att studenten skall bli mer ”hands-on”.

Ett projekt (7.5 poäng) utförs för ett verkligt företag/ organisation, bestående av en miljöutredning, med bl.a. identifiering av miljöaspekter, en laglista, en utredning av risker och möjligheter, och en intressentanalys. Dessutom, författar gruppen en miljöpolicy, en uppsättning miljömål, en rutin och en plan för en revision.  Det globala GRI-Standards systemet, för att skriva en hållbarhetsredovisning, ingår som ett moment i kursen. Den variant av kursen som går på våren är en halvfartskurs, och är glesare i schemat. En handfull obligatoriska moment, som kräver fysisk närvaro i Göteborg, ingår dock. Projektarbetet behöver inte genomföras i Göteborg men då måste studenten själv hitta ett lämpligt företag att arbeta med.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser om 45 hp i miljövetenskap eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, övningar, laborationer och ett projektarbete utfört i grupper om 3-5 studenter.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B).