Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miljövetenskapliga metoder och projekt

Kurs
ES1203
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21214
Ansökan öppnar 15 september 2021

Kort om kursen

Denna kurs vänder sig i första hand till andra årets programstudenter på Naturvetenskapligt Miljövetarprogram, NMIL. Kursen kan också läsas som en enstaka kurs. Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter av de viktigaste metoder och modeller, som används inom det miljövetenskapliga området.

Om utbildningen

Både grundläggande miljöforskning och miljöarbete i näringsliv och samhälle, kräver goda kunskaper om och färdigheter i både kvalitativa och kvantitativa metoder. Denna kurs fokuserar på naturvetenskapliga metoder och analyser inom olika miljöområden och hur de används. Under kursen tränas du i kritisk granskning av vilka metoder som används inom olika typer av undersökningar samt statistisk försöksplanering. Genom föreläsningar, litteraturseminarier, laborationer, samt räkne- och modelleringsövningar får du gå igenom hela processen från frågeställning, via praktiska mätningar till analys, statistik och slutsatser.  Modeller av olika slag, både teoretiska och fysiska, som används inom miljövetenskap, tillämpas och diskuteras. Du får också en fördjupad kunskap om statistiska analyser.  En viktig del av kursen är ett projektarbete, där du i grupp får praktisera kursens olika moment.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt 1: Genomgången baskurs i miljövetenskap om 15 hp samt minst 30 hp baskurser i annat naturvetenskapligt ämne. Alt 2: Genomgångna kurser om minst 60 hp i något naturvetenskapligt ämne. För båda alternativen krävs dessutom att man har läst fakultetsgemensam kurs i statistik om 7,5 hp (MSG830) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, laborationer, exkursioner/fältstudier och grupparbeten.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B) och i Kemihuset på Chalmersområdet.