Bild
Solnedgång vid havet.
Foto: Pixabay
Länkstig

Miljökemi

Kurs
KEM490
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11618
Ansökan stängd

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11619
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

I kursen Miljökemi lär du dig om de system som tillsammans utgör vår miljö, inklusive atmosfären, haven, vädret och klimatet. Du undersöker mänskliga inflytanden på dessa system och studerar tidigare och framtida förändringar av systemen med hållbarhet i fokus.

Att förstå kemin i miljön, inklusive kemiska ämnen och processer, är ofta nyckeln till att förstå biogeokemiska system i olika skalor och miljöer. Miljökemi integrerar kunskap från många traditionella kemiämnen. Under kursens gång får du en ökad förståelse för de kemiska processer och reaktioner som äger rum i vår miljö och som är viktiga för naturen. Kursen lägger särskild tonvikt på vattenkemi, atmosfärskemi och miljöbiokemi.

Kursen riktar sig till dig som är intresserad av hur du kan tillämpa dina grundläggande kemikunskaper i sammanhang som involverar jordens miljö. Särskilt om du vill förstå hur grundläggande kemi påverkar luften vi andas, vattnet vi dricker och klimatet vi lever i. Kursen ger också en kunskapsgrund för ämnen relaterade till miljökemi inom ramen för utbildning och för vidare studier inom området.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända resultat på kursen KEM011, alternativt godkända kurser MAR101-102 samt MAR104-109 inom Marinvetenskap, kandidatprogram, vid Göteborgs universitet, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i kemi (N1KEM)
  • Kandidatprogram i miljövetenskap med inriktning naturvetenskap (N1MVN)
  • Kandidatprogram i marin vetenskap (N1MAV)
  • Masterprogram i kemi (N2KEM)
  • Masterprogram i organisk kemi och läkemedelskemi (N2KEL)
  • Masterprogram i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem (N2ACE)
  • Masterprogram i marina vetenskaper (N2MAV)
  • Masterprogram i kemi och lärande (N2KOL).

Du kan också välja kursen om du läser något av våra lärarprogram med naturvetenskaplig inriktning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar, ett grupparbete och en laboration. Under laborationen samlar du in och analyserar miljödata från platser kring Göteborg. Under hela kursen ger vi dig möjlighet att, med utgångspunkt från din grundläggande känsla för kemi och fysik, få en djupare förståelse av observerbara miljöfenomen.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Johanneberg. Material för laborationerna samlas in på platser i eller nära Göteborg. Om möjligt arrangerar vi en utflykt till en fältstation eller liknande inom kursen.

Läs mer om lokaler