Länkstig

Globala förändringar - problem, analys, åtgärder

Kurs
ES2613
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11266
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 14 juli 2023.

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Vetenskaplig kunskap utgör grunden i arbetet för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och är därför helt centralt för att förstå och tackla dagens globala miljöproblem.

Samhället är beroende av miljövetare som har fast förankring i naturvetenskap, men samtidigt också förståelse för miljöproblemens och miljöarbetets sociala kontext.

Denna kurs utvecklar din kunskap inom båda dessa områden och förbereder dig på så sätt för att som miljöexpert arbeta för en hållbar framtid.

Om utbildningen

På denna kurs studerar du den naturvetenskapliga grunden för globala miljöproblem såsom klimatförändringar och luftföroreningar, samt även de verktyg och möjligheter samhället har för att tackla dessa utmaningar. Du kommer att få kunskap om olika aspekter av globala miljöproblem samt hur dessa interagerar. Som kursnamnet ”Globala förändringar - problem, analys, åtgärder” indikerar studeras miljöproblemen från tre olika perspektiv:

  • Fördjupad vetenskaplig kunskap om miljöproblemens natur och orsaker.
  • Analys av miljöproblemen utifrån olika perspektiv, så som trender över tid, geografisk utbredning, kvantifiering av effekter, ekonomiska aspekter.
  • Olika typer av strategier för att begränsa och motverka miljöproblemen och deras effekter, såsom nya tekniska lösningar, företagsstrategier, internationella avtal och beslutsfattande.

Kursen attraherar studenter från olika delar av världen vilket skapar möjligheter för värdefullt utbyte av idéer och perspektiv, samt berikar ditt nätverk inom miljöområdet. Lärarna är erfarna forskare som du kommer ha tillfälle att interagera med på föreläsningar, seminarier och olika typer av övningar.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Ett av följande alternativ: 1) 120 hp, varav minst 90 hp i naturvetenskap (biologi, kemi, geovetenskap, miljövetenskap-naturvetenskap, fysik) eller teknik, och minst 15 hp i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, eller motsvarande. 2) Kandidatexamen i biologi. För båda alternativen krävs dessutom språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B eller kunskaper i engelska motsvarande IELTS eller TOEFL.

Arbetsprov

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och interaktiva övningar såsom rollspel (internationella avtalsförhandlingar) och datormodellering (simulering av klimatförändringseffekter).

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), Institutionen för Biologi och Miljövetenskap.