Länkstig

Föroreningars spridning och effekter på biologiska system

Kurs
ES1305
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21202
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur föroreningar sprids och omvandlas i olika miljöer (luft, vatten och mark), dess fördelning, deposition och upptag i organismer.

Om utbildningen

Vidare kommer du att få kunskaper om effekterna av miljökontamination på olika biologiska organisationsnivåer (biokemisk, genetisk, cellular, organ-, individ-, och ekosystemnivå).

Fokus är på ekotoxikologi men även relativt nya miljöproblem såsom buller, genetisk modifierade organismer, biologisk mångfald och klimatförändringar kan tas upp.

I kursen få du också kännedom om olika metoder för mät- och analysteknik samt exempel på modeller för simulering av spridnings och omvandlings-processer. 

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser motsvarande 60 hp inom ämnena miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik, kemi, biologi eller geovetenskap. Ett av ämnena skall omfatta minst 30 hp och baskurs i kemi (15 hp) är obligatorisk.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, övningar och ett längre projektarbete. Laborationer samt projektarbete med avslutande seminarium utgör centrala moment av kursen och kräver obligatorisk närvaro.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B).