Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Föroreningars spridning och effekter på biologiska system

Kurs
ES1305
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21215
Ansökan öppnar 15 september 2021

Kort om kursen

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur föroreningar sprids och omvandlas i olika miljöer (luft, vatten och mark), dess fördelning, deposition och upptag i organismer.

Om utbildningen

Vidare kommer du att få kunskaper om effekterna av miljökontamination på olika biologiska organisationsnivåer (biokemisk, genetisk, cellular, organ-, individ-, och ekosystemnivå).

Fokus är på ekotoxikologi men även relativt nya miljöproblem såsom buller, genetisk modifierade organismer, biologisk mångfald och klimatförändringar kan tas upp.

I kursen få du också kännedom om olika metoder för mät- och analysteknik samt exempel på modeller för simulering av spridnings och omvandlings-processer. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända kurser motsvarande 60 hp inom ämnena miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik, kemi, biologi eller geovetenskap. Ett av ämnena skall omfatta minst 30 hp och baskurs i kemi (15 hp) är obligatorisk.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer, övningar och ett längre projektarbete. Laborationer samt projektarbete med avslutande seminarium utgör centrala moment av kursen och kräver obligatorisk närvaro.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B).