Länkstig

Möt alumnen Caroline Pedersen

Caroline Pedersen läste kandidatprogrammet i miljövetenskap, med naturvetenskaplig inriktning. Efter examen läste hon kurser inom bland annat marinbiologi, limnologi och beteendeekologi. I och med detta brukar hon nu titulera mig som både miljövetare och biolog.

Vill du också studera miljövetenskap?

Du får lära dig att förstå, mäta, analysera och åtgärda lokala och globala miljöproblem. Det kan röra allt ifrån global uppvärmning och miljögifter till plast i havet och övergödning.