Länkstig

Miljöekonomi

Kurs
ES1601
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11221
Ansökan stängd

Detta är en utbildning med fokus på hållbarhet. Läraren har skapat kursen eller programmet med hänsyn till minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Du kommer att förstå varför marknadsekonomier producerar föroreningar och varför regler behövs. Sociala lösningar på problemet utforskas, och du kommer att lära dig att analysera effektiviteten hos kontrollalternativ och policyer.

Om utbildningen

Du kommer också att bli introducerad till användning och hantering av naturresurser och utforska alternativa metoder som används för att värdera miljötjänster, som analyseras i en kostnadsfördelningsram. Övningar, en fallstudie och diskussioner om begreppet hållbar utveckling och internationella frågor som Porter-hypotesen och miljö- och resursproblem i utvecklingsländer ingår.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

120 credits or equivalent. Applicants must prove knowledge of English: English 6/English B or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar, övningar och en fallstudie, inkluderande datorövningar.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på Handelshögskolan (Vasagatan 1).