Länkstig

Ekologi och evolution för miljövetare

Kurs
ES1220
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-21205
Ansökan stängd

Kort om kursen

Du får lära dig ekologi ur ett evolutionärt perspektiv, från individnivå, via population och samhälle, till lokala och globala ekosystem. Beteende och bevarandebiologi ingår också med exempel från terrestra, limniska och marina miljöer.

Du får även kunskap om hur människan påverkar ekosystemen, miljövetenskapliga tillämpningar inom ekologin samt grundläggande statistiska metoder för ekologisk data. Kursen ingår i Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram under år 1 och kan även läsas som fristående kurs.

Om utbildningen

Kursen kommer att ge dig en förståelse av huvuddragen i "livets träd" och jordens olika biom. Du få lära dig grunderna i den moderna evolutionsläran och innebörden av evolutionära nyckelbegrepp, såsom fitness, selektion, adaptation, evolution, samt förstå individselektion som grund för evolutionära förklaringar.

Vidare får du kunskap om olika faktorers betydelse (tex demografiska, miljömässiga och genetiska) för populationers överlevnad, och teorin bakom exponentiella och täthetsberoende populationsmodeller.

Du får lära dig och förstå olika ekologiska begrepp och processer, såsom ekosystem, biom och klimat, energiflöden, biogeokemiska kretslopp, biodiversitet, ekologiska gradienter, succession, populationstillväxt, populationsreglering och olika interaktioner mellan organismer.

Efter kursen kommer du att förstå orsaker till och konsekvenser av lokala och globala förändringar, vad det gäller markanvändning, miljöförorening (tex eutrofiering och försurning) och klimatförändring. Du kommer också tex kunna identifiera strategier för hållbart nyttjande och bevarande av ekologiska system och diskutera hållbar utveckling ur olika perspektiv, samt tillämpa grundläggande statiska metoder på ekologisk data.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen ges i form av föreläsningar, laborationer samt grupparbeten med efterföljande diskussioner. Exkursioner och vistelser vid fältstation ingår.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).