Länkstig

Tillämpad miljörätt

Kurs
ES2610
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21259
Ansökan stängd

Kort om kursen

Är du intresserad av att arbeta med miljöfrågor? Då är det oftast nödvändigt att ha kunskap och förståelse om miljölagstiftning. Kursen Tillämpad miljörätt ger dig den kompetensen.

Om utbildningen

Inom kursen kommer du få kunskaper om rättsfrågor rörande skyddet av den yttre miljön; olika former av miljöpåverkan, naturvård och biologisk mångfald, hushållning med, kemiska produkter, avfall och transporter. Tonvikten ligger på den svenska miljörätten men du kommer även att få en orientering om EU:s miljörätt, internationell miljörätt och förvaltningsrätt.

Du kommer att lära dig om den rättsliga regleringen av miljöarbetet i samhället och dess organisationer, om samhällets organisation avseende miljövård och om allmän rättskunskap, förvaltningsrätt samt offentlighetsprincipen. Vidare får du kunskap om ärendehandläggning på miljömyndighet och företag, om plan- och bygglagen samt skogsvårdslagen.

Efter avslutad kurs ska du självständigt kunna arbeta med prövning- och tillsynsärenden på tex en miljömyndighet eller ett företag. Utifrån miljöbalken och dess förordningar ska du kunna göra självständiga bedömningar i konkreta ärenden och övergripande kunna tillämpa plan- och bygglagen samt skogsvårdslagen.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt 1: Genomgångna kurser om minst 90 hp inom miljövetenskapligt program med naturvetenskaplig inriktning eller samhällsvetenskapligt miljövetarprogram varav minst godkänt resultat på 30 hp i miljövetenskap. Alt 2: Sammanlagt minst 120 hp inom naturvetenskap, teknik och/eller samhällsvetenskap. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av föreläsningar och obligatoriska övningar samt ett projektarbete. Projektarbetet ska redovisas muntligt med opponering och skriftligt.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen på Handelshögskolan (Vasagatan 1).