Bild
Molekyler
Foto: Shutterstock
Länkstig

Grundläggande kemi 2A Organisk kemi

Kurs
KEM022
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21600
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen Grundläggande kemi 2A Organisk kemi ger dig grundläggande teoretiska kunskaper och mycket grundläggande experimentella färdigheter inom organisk kemi. Kursen ger dig också en ökad förståelse för kemiska reaktioner och processer som sker i vår närmaste omgivning.

Kursen består av två delkurser:

1. Organisk kemi, teori

Kursen behandlar valda funktionella gruppers struktur, egenskaper och reaktivitet. Dessutom tar kursen upp några utvalda reaktionsmekanismer, som till exempel addition, elimination och substitution och dess användning inom organisk syntes. Särskilt fokus ligger på stereokemi och strukturåtergivning av organiska föreningar, bland annat med hjälp av datorbaserade ritprogram

2. Organisk kemi, laborationer

De laborativa momenten illustrerar valda delar av kursens teoretiska innehåll. Du lär dig grundläggande färdigheter i laborativ teknik exempelvis framställning och rening av organiska föreningar. I laborationerna läggs särskild vikt vid miljö- och hälsorisker. 

I laborationskursen ingår följande praktiska moment:

 • uppvärmning och omrörning
 • vakuum och indunstning
 • separation och extraktion
 • torkning av lösningar
 • tunnskiktskromatografi (TLC)
 • smältpunkt och kokpunkt
 • kristallisation och destillation.

Kursen ger dig de nödvändiga förkunskaper som du behöver för att gå vidare med fortsatta studier i kemi eller kemins angränsande områden.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs genomgången kurs KEM011, Grundläggande kemi 1 (15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

 • Apotekarprogrammet (F2APP)
 • Kandidatprogram i kemi (N1KEM)
 • Kandidatprogram i molekylärbiologi (N1MB1)
 • Kandidatprogram i biologi (N1BIO)
 • Kandidatprogram i geovetenskap (N1GVS)
 • Kandidatprogram i marin vetenskap (N1MAV)
 • Kandidatprogram i miljövetenskap med inriktning naturvetenskap (N1MVN)
 • Masterprogram i molekylärbiologi (N2MBI)
 • Masterprogram i marina vetenskaper (N2MAV)
 • Masterprogram i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning (N2MVN)

Du kan även läsa den som fristående kurs.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker i form av föreläsningar, räknestugor och laborationer.

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler