Bild
Atmosfären runt jorden.
Foto: Shutterstock
Länkstig

Atmosfärskemi

Kurs
KEM170
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11656
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Kemi finns överallt, till och med i luften vi andas. Studier av atmosfärskemi är nyckeln till att förstå och kunna beskriva hur olika naturliga och antropogena gasformiga ämnen bildas, omvandlas och försvinner från atmosfären.

Kursen Atmosfärskemi ger dig en djupare förståelse för den kemi som sker i atmosfären och hur den påverkar miljön. Fokus i kursinnehållet ligger på processerna i luften som vi andas. Kursen behandlar också kopplingen till klimat, ozonskikt och vår inomhusmiljö. Du lär dig om de reaktioner som är viktiga för fotokemisk oxidation av både naturliga och antropogena ämnen och hur du kan beskriva dessa reaktioner kvantitativt. Praktiska tillämpningar av reaktionskinetik, kemiska mekanismer och experimentella metoder ingår också i kursen.

Atmosfärskemi är till stor del en tillämpad vetenskap som utvecklas snabbt parallellt med hur vår samhällsutveckling påverkar luftens sammansättning. Lärarna uppdaterar kontinuerligt kursinnehållet för att inkludera det senaste inom fältet.

Kursen passar dig som vill kombinera kemi och tillämpningar inom miljöområdet i din framtida karriär.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avslutade och godkända kurser om 90 hp inom det naturvetenskapliga fältet, inklusive godkänt resultat på kurs KEM050, Oorganisk kemi (15 hp) eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i kemi (N1KEM)   
  • Kandidatprogram i miljövetenskap med inriktning naturvetenskap (N1MVN)   
  • Masterprogram i kemi (N2KEM)
  • Masterprogram i organisk kemi och läkemedelskemi (N2KEL)   
  • Masterprogram i kemi och lärande (N2KOL)   
  • Masterprogram i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem (N2ACE)
  • Masterprogram i miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning (N2MVN).

Inom kemiområdet kan kursen passa väl in i profiler med miljö-, biogeo-,
analytisk- eller fysikalkemisk tonvikt.

Arbetsmarknaden är stor inom den forskningsnära industrin. Du kan till exempel jobba hos forskningsinstitut eller konsultföretag inom miljökemi, inom miljöövervakning och på myndigheter.

Så är det att plugga

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler