Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Geovetenskap: Grundkurs

Kurs
GV1410
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11402

Om utbildningen

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om planeten Jorden och de processer som verkar på och i systemet mark/atmosfär/hydrosfär, dess historia, sammansättning, egenskaper och resurser.

Första delen av kursen handlar om geologi (geosfär):

plattektonik och mantelkonvektion; jordens sammansättning - mineralogi och geokemi

vulkaner, jordbävningar och geofysisk, bildning, omvandling och deformation av bergarter, geologiska naturresurser (malmer- och industriråvaror), primära processerna som omformar landskapet, landformer och deras utveckling, sedimentologiska och stratigrafiska principer, utvecklingen av kontinenter och oceaner; livets utveckling; jordens klimathistoria

Andra delen av kursen handlar om naturgeografi (biosfär, hydrosfär och atmosfär): 

den hydrologiska cykeln ( yt-, mark- och grundvatten, sjöars och vattendrags dynamik, havsvattnets kemiska och fysikaliska egenskaper, fördelning av temperatur, salthalt och densitet i havet, havsströmmars uppkomst, vattnets cirkulation, samt vågor och tidvatten)

Markers utveckling och struktur, fysikaliska och kemiska egenskaper hos mark samt biogeokemiska cykler.

Atmosfärens fysik, meteorologi - väder, moln, nederbörd, vind, atmosfärens cirkulation - strålningsbalans och vindsystem, regional klimatologi, Skandinaviens klimat, lokalklimat - topoklimat, stadsklimat, lokala vindsystem och tillämpad lokalklimatologi.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b/3c och Naturkunskap 2 alternativt Fysik 1 och Kemi 1, (områdesbehörighet A3, undantag ges för Samhällskunskap 1b/1a1+1a2).

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)