Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv

Kurs
GVN460
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11455
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Om utbildningen

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om jordsystem med fokus på atmosfären och biosfären på land och deras samspel. Vi går igenom atmosfärens sammansättning samt dess fysikaliska och kemiska egenskaper och verksamma processer. Kursen ger också en övergripande introduktion till miljöproblem med koppling till atmosfärsvetenskap, samt att ge en överblick över historisk klimatförändring.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

60 hp i huvudområdet geovetenskaper alternativt universitetsstudier om 180 hp i naturvetenskap. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.