Bild
Länkstig

Ekologi och fiskevård i rinnande vatten

Kurs
BIO566
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21265
Ansökan stängd

Kort om kursen

På den här kursen får du lära dig mer om de faktorer som kan påverka olika typer av vattendrag, och därmed också påverka situationen för de organismer som lever där. Du får även praktisk träning i olika naturvårdande metoder.

Om utbildningen

Kursen ger kunskaper om de abiotiska och biotiska faktorer som skapar och förändrar ett vattendrag, samt hur dessa relaterar till och påverkas av intilliggande terrestra ekosystem. Fokus ligger på ekologiska processer; konkurrens och predation, samt födovävar och trofisk dynamik men även näringsämnestransporter och flödesberäkningar är viktiga moment.

Stor vikt läggs också vid praktisk habitat- och fiskevård, du kommer att få träning i olika metoder för att skatta produktionen av fisk (med hjälp av elfiske) samt restaurering av habitat i rinnande vatten enligt standardiserade metoder. Bestämningsövningar, där du lär dig att identifiera olika bottenlevande organismer och dess ekologiska roll är ett annat viktigt moment.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkända baskurser i biologi 75 hp (BIO900 Cellbiologi, BIO905 Molekylär genetik, BIO910 Organismvärldens form och funktion , BIO915 Ekologi och evolution och BIO920 Biodiversitet och systematik. Dessutom krävs minst en godkänd fördjupningskurs i biologi, 15 hp, inom relevant ämnesområde samt språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, eget arbete med redovisning i både skriftlig och muntlig form.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B), samt i fält i form av praktiska övningar.