Länkstig

Examensarbete i miljövetenskap I

Kurs
ES1510
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11203

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11204

Kort om kursen

Kursen är en examenskurs på grundnivå för erhållande av Naturvetenskaplig kandidatexamen i miljövetenskap inom det Miljövetenskapliga programmet med naturvetenskaplig inriktning (N1MVN). Kan även läsas som enskild kurs. Kursen syftar till att ge fördjupade och tillämpade kunskaper inom något av de miljövetenskapliga områden som behandlas inom tidigare genomförda kurser.

Om utbildningen

Under ditt examensarbete genomför du ett individuellt och vetenskapligt upplagd projekt under handledning. Projektet kan vara ett experimentellt arbete, en analys och utvärdering av data eller utformad som en kritisk litteraturgenomgång. Resultatet presenterar du sedan både skriftligt i en rapport och muntligt under ett seminarium. Arbetet med projektet kan ske på en institution vid Naturvetenskapliga fakulteten inom relevant ämne, eller externt på annat universitet, företag, organisation, institut eller annan myndighet. Under kursen deltar du vid lärarledda seminarier där frågor i relation till ditt egna och andra studenters examensarbete presenteras och diskuteras.

Syftet med kursen är att du ska få fördjupade och tillämpade kunskaper inom något av de miljövetenskapliga områden som du läst inom tidigare genomförda kurser. Du får speciellt träna dig i att planera, genomföra och rapportera ett eget arbete.

Vidare får du träning i att göra miljövetenskapliga bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga eller etiska aspekter och träning i att utförligt analysera och tolka komplexa problem och frågeställningar även med begränsad information.

Du kan även välja att utföra examensarbetet i miljövetenskap med någon av följande inriktningar:

  • Geovetenskaper (ES1504), 15 hp
  • Kemi (ES1505), 15 hp

Kontakta studievägledaren för anmälan och ytterligare information om du önskar läsa någon av dem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd ES1201 (Miljövetenskaplig baskurs, 15 hp), ES1300 (Naturresurshushållning, 15 hp), ES1203 (Miljövetenskapliga metoder och projekt, 15 hp), ES1305 (Föroreningars spridning och effekter på biologiska system, 15 hp) eller motsvarande. Dessutom krävs genomgången fördjupningskurs i miljövetenskap på minst 15 hp.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen utgörs av ett enskilt arbete under handledning, samt en gemensam seminarieserie.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).