Länkstig

Fallstudiekurs i hållbar utveckling

Kurs
ES2423
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21255
Ansökan stängd

Om utbildningen

Tillsammans med andra studenter från din egna och andra vetenskapliga discipliner genomför du en fallstudie med fokus på hur samhället planerar för hållbar utveckling i ett lokalt sammanhang.

Under kursperioden kartlägger, analyserar, modellerar och utvärderar ni inom gruppen problem, utmaningar och möjligheter för hållbar utveckling. En central del av detta arbete är att ni ska interagera med myndigheter, experter, lokalbefolkning, etc. Resultaten presenterar ni i slutet av kursen i form av en skriftlig rapport och en muntlig redovisning.

Kursen ger dig träning i att planera och genomföra ett projekt, att identifiera och använda olika metoder för att analysera hållbar utveckling i teori och i praktik, att interagera med samhällets aktörer, och att presentera viktiga resultat från fallstudien.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna universitetsstudier om minst 180 hp och av dessa minst 60 hp inom miljövetenskap, naturvetenskap, geografi, kultur- eller naturgeografi, eller andra kurser relevanta för ämnet samt ett godkänt examensarbete på kandidatnivå om minst 15 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Du kommer att få ta del av introduktionsföreläsningar och
litteraturdiskussioner i början av kursen, men merparten av kursen
består av ett praktiskt projektarbete i grupp, där du tillsammans med
dina gruppmedlemmar till stor del bestämmer innehållet. Kursansvarig
presenterar studieområdet, men ni studenter styr över ert dagliga
grupparbete. Detta sker med handledning under en eller flera lärare.
Under projektarbetets gång, så rapporterar du vad du arbetar med i form
av reflektioner kring din egen process och inlärning.

Lokaler

De inledande föreläsningarna ges i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).

Projekten kräver fältarbete i det undersökta området, som kan ligga i Göteborgsregionen eller i Västsverige. En del av tiden kan förläggas till någon av universitets fältstationer, beroende på fallstudiens geografiska inriktning.