Bild
Fältarbete med studenter BIO430
Länkstig

Ekotoxikologi med ekologisk inriktning

Kurs
BIO430
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-21260
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som är miljövetare eller biolog och intresserad av miljögifter och deras effekter i miljön på organismsamhällen och ekosystem. Vill du arbeta med kemikaliefrågor på företag, som konsult eller myndighet är detta en kurs för dig. Du får både en teoretisk grund i ekotoxikologi med tyngd på ekologiska sammanhang och erfarenhet av experimentella metoder, inklusive fältprovtagning. Kursen är obligatorisk för de som läser masterprogrammet i ekotoxikologi (N2TOX).

Om utbildningen

Denna kurs i ekotoxikologi har fokus på effekter av miljögifter i miljön, speciellt på vad som händer med organismsamhällen på både kort och lång sikt. Kursen knyter framförallt an till FNs hållbarhetsmål (13 Klimat, 14 Liv under vatten och 15 Liv på Land).

Vi går igenom ekotoxikologiska principer, mätmetoder och angreppssätt med tyngdpunkt på organismsamhällen, deras funktion, struktur och ekologi. Detta ger dig en vetenskaplig grund för ekotoxikologins mer tillämpade delar och insikter om för- och nackdelar med olika ekotoxikologiska strategier. Vi tar upp exempel från både akvatisk och terrester miljö, med tyngdpunkt på akvatisk miljö. Kombinationseffekter är en annan viktig del av kursen, både som blandningar av olika miljögifter och som miljögifter i kombination med andra faktorer t ex. övergödning och havsförsurning.

Kursen är laborativ med exempel på olika ekotoxikologiska metodiker, inklusive fältprovtagningar och arbete med modellekosystem. Du får också erfarenhet av att presentera studier och resultat på såväl vetenskapligt som populärvetenskapligt sätt. En vecka på Kristinebergs marina forskningsstation vid Fiskebäckskil i Bohuslän ingår oftast, där experimenten är starkt kopplade till pågående forskning och där arbetsdagarna kan bli långa. En postersession brukar vara ett inslag under veckan.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Behörighet

Alt. 1: Godkänd baskurs i Biologi 60 högskolepoäng (hp) eller motsvarande. Alt. 2: Godkänd Miljövetenskaplig baskurs, Ekologi och evolution, baskurs (BIO915), och godkänd Organismvärldens form och funktion (BIO910), samt godkänd Föroreningars spridning och effekter på biologiska system (ES1305) 15 hp, eller motsvarande. Alt. 3. De inledande kurserna på Masterprogrammet i ekotoxikologi Fundamentals of Ecotoxicology (ES2615), Chemical Risk Assessement (ES2413) och Ekotoxikologi med fysiologisk inriktning (BIO435) genomgångna. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på engelska och är både teoretiskt och praktiskt inriktad. Den teoretiska delen omfattar framförallt föreläsningar och seminarier. Kursens praktiska delar inkluderar alltid laborationer, fältprovtagningar och räkneövningar. Andra praktiska moment som student-seminarier, posterframställning med presentation, muntliga och skriftliga framställningar ingår oftast, men sammansättningen av dessa kan variera år från år.

På canvas öppna sidor kan du hitta allmän kursinformation om kursen genom att i sökrutan på canvas.gu.se/search/all_courses/ skriva in kurskoden (BIO430) för kursen och trycka sök.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B). Fältprovtagning för det laborativa arbetet innebär besök även på andra platser i Göteborgsområdet. Vi brukar även ha en intensiv vecka med fält- och laboratoriearbete förlagd till Kristinebergs marina forskningsstation, utanför Fiskebäckskil, men det kan variera från år till år. Vistelsen vid Kristineberg innebär att det tillkommer en avgift för måltider och resa.