Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Ställning bland trätoppar
Länkstig

Botanisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv

Kurs
BIO506
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21256

Kort om kursen

Landekosystem försörjer mänskligheten med mat, energi och material. De reglerar dessutom de globala kretsloppen av kol, näring och vatten, vilket i sin tur påverkar jordens klimat. På den här kursen får du lära dig hur växter svarar fysiologiskt på olika miljöfaktorer och den pågående klimatförändringen, samt hur detta i sin tur påverkar storskaliga ekosystemprocesser och klimatet. Kursen förbereder dig för arbete i myndigheter, företag eller akademin där växter och/eller effekter av och anpassning till klimatförändring är av betydelse.

Om utbildningen

Kursen ger fördjupade kunskaper i hur landväxter fysiologiskt svarar på olika miljöfaktorer samt hur detta i sin tur påverkar storskaliga processer i landekosystem, såsom produktion av biomassa, lagring av kol, näringsämnens kretslopp, hydrologi, samt reglering av klimatet på lokal till global skala.

Du kommer att få både teoretisk och praktisk kunskap om hur växter interagerar med sin omgivning för att ta upp, använda och cirkulera resurser som kol, vatten och näring. Särskild vikt läggs vid hur växter och ekosystemprocesser påverkas av globala miljöförändringar såsom stigande temperatur och koldioxidhalt, förändrad nederbörd och kvävedeposition.  Kursen är mycket interaktiv och innehåller, förutom föreläsningar, praktiskt arbete i fält och på laboratorium, diskussionsseminarier, teoretiska modelleringsövningar, och presentationer av projektarbeten individuellt och i grupp.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 120 högskolepoäng (hp), varav minst 30 hp i Biologi samt ytterligare 30 hp på fördjupningsnivå inom Biologi/Miljövetenskap/Kemi/Geologi/Fysik, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av ca 10 veckors heltidsstudier och är indelad i en teoretisk del (9 hp) följd av en praktisk del (6 hp). Undantaget föreläsningarna är alla kursmoment obligatoriska, eftersom de utvecklar de färdigheter och förhållningssätt som ingår i kursmålen på ett sätt som inte är möjligt genom självstudier. Kursen ges på engelska. Examination sker genom skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier och modelleringsövningar, samt redovisning av resultat från projektarbeten individuellt och i grupp.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), Institutionen för Biologi och Miljövetenskap.