Länkstig

Energi och miljö: processer, effektivitet och konsekvenser

Kurs
ES2417
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-21254
Ansökan stängd

Kort om kursen

I denna kurs kommer du att lära dig om det globala energisystemet och hur våra mänskliga behov av energi påverkar energisystemet, jorden och miljön.

Om utbildningen

 I kursen kommer du att granska några grundläggande idéer om hur vi bildar och transformerar energi och tillämpar dessa i moderna energisystem. Du kommer att undersöka konsekvenserna av mänsklig energiproduktion och energikonsumtion på det globala klimatsystemet och hur hållbart vårt mänskliga energisystem är. Detta inkluderar energibalansen och hur olika energiresurser och utnyttjande påverkar den globala balansen.

Denna kurs riktar sig till dig som är intresserad av hur människor skapar, transformerar och använder energi och de globala konsekvenserna av våra energibehov.

Kursen ges som en serie föreläsningar, räkneövningar och ett litteraturöversiktsprojekt som innehåller skriftliga och muntliga presentationer. Kursen är utformad för att ge dig en stabil grund att stå på för att utföra ett självständigt projektarbete och för att söka arbete inom området eller för att fortsätta dina studier på högre nivå.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Behörighet

Alt 1: För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kurserna Naturresurshushållning (ES1300), Miljövetenskapliga metoder och projekt (ES1203) (eller ES1202), Föroreningars spridning och effekter på biologiska system (ES1305) (eller ES1303 + ES1304) eller motsvarande kunskaper.
Alt 2: Godkänt resultat på kurserna Atmospheric Science (NGN160) och Global change - problem, analysis, measures (ES2613) (eller FIM900) eller motsvarande kunskaper.
Alt 3: Minst 90 hp inom naturvetenskap (biologi, kemi, geovetenskap, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik) eller teknik varav minst 30 hp ska vara inom miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning eller motsvarande kunskaper.
Språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program: 1) Miljövetenskap med inriktning naturvetenskap, kandidatprogram (N1MVN) 2) Atmosphere, Climate, Ecosystems, Masterprogram (N2ACE), 3) Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, Masterprogram (N2MVN) och 4) Kemi, Masterprogram (N2KEM).

Kursen ger dig en relevant grund att stå på för att göra ett projektarbete inom något av dom här masterprogrammen eller för att söka arbete inom områden som miljö- och energikonsult.

Så är det att plugga

Lokaler

Föreläsningar och laborationer sker på Campus Johanneberg och i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).