Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Grundläggande Ekotoxikologi

Kurs
ES2615
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11278

Om utbildningen

Inom ekotoxikologin studerar du effekter av kemikalier på levande organismer (utom människan) i ett ekosystem. Du kommer att lära dig grunderna i ekotoxikologi som en vetenskaplig disciplin och få kunskap om miljökemikalier. Du kommer också att lära dig olika metoder för att studera miljön och bedöma omfattningen av miljöföroreningar samt lära dig de grundläggande tekniker som krävs för att kvantifiera toxiska effekter på biologiska system med olika komplexitetsnivåer (individer, populationer och ekologiska samhällen).

Ekotoxikologi utgör också den grundläggande vetenskapliga grunden för ekologiska riskbedömningar. Därför får du även lärdom om regelverket för ekotoxikologi. Slutligen kommer kursen att belysa och diskutera ekotoxikologins roll inom det bredare sammanhanget av närliggande vetenskapliga discipliner (t.ex. toxikologi, miljölagstiftning).

Kursen består av fyra delar:
1) Föreläsningar, som inte är obligatoriska, men vars innehåll kommer att ligga till grund för quizzes, seminarier, övningar och den slutliga tentamen (4 hp).
2) Obligatoriska element, i form av t.ex. quizzes, datorövningar, litteraturseminarier inklusive presentationer och andra liknande övningar som beskrivs i kursschemat. Studenter som inte deltar i de obligatoriska delarna måste lämna in skriftliga sammanfattningar av innehållet i dessa delar för att klara kursen (4 hp).
3) En skriftlig rapport och muntlig presentation (gruppuppgift) om ett specifikt ämne (4 hp)
4) Slutlig skriftlig tentamen om innehållet i 1) och 2) (3 hp).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

120 credits out of which at least 60 credits have to be completed in environmental science-natural science, chemistry or biology. Students with equivalent education can be allowed to enter the course. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Problembaserade och projektbaserade inlärningsmetoder används inom kursen, inklusive oberoende undersökningar av olika ämnen. Undervisningen omfattar också diskussion och presentationer av specifika ämnen, dataanalyser och projektarbete i grupp.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B).