Navigate to video:
Video (0:52)
Bild
Länkstig

Miljö- och hälsoskydd för naturvetare

Kurs
ES2408
Avancerad nivå
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11250
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om kursen

Via den här ettåriga påbyggnadsutbildningen kan du som naturvetare få den specialkompetens som behövs för att avancera inom miljö och hälsoskydd. Teoretiska moment varvas med praktiska övningar, studiebesök och fyra veckors praktik.

Om utbildningen

Miljöfrågorna får större och större tyngd inom både privat- och offentlig sektor. För att möta utmaningarna och kunna axla ansvaret anställs fler och fler medarbetare med just miljöfrågor i fokus. Etablerade yrken som naturvårdshandläggare och miljö- och hälsoskyddsinspektörer har nu fått sällskap av nya spännande roller inom alla branscher. Alla med fokus på både nutida och framtida miljöutmaningar. Det som förenar dem är behovet av relevant och dokumenterade kompetens.

Under den här utbildningen får du kunskap och övning i att arbeta med praktiska och verkliga frågor. Vi lägger stor tonvikt på kommunikation och bemötande med fokus på din framtida yrkesroll. Året avslutas med en praktikperiod om 20 arbetsdagar där du ytterligare fördjupar kontakten med arbetslivet. De senaste tio åren har majoriteten av studenterna fått ett relevant arbete inom tre månader efter avslutad utbildning.

Höstterminen: Kursen inleds med ett basblock om två 15hp-kurser där teoretiska moment varvas med praktiska övningar och studiebesök. Den första delkursen ger dig grunder inom kommunikation och bemötande samt området miljö- och hälsoskydd. Den andra kursen behandlar ämnesområdena fast avfall, förorenad mark samt luftvård. Hösten avslutas med ett projektarbete för fördjupning inom något av de ämnen som tagits upp.

Vårterminen: Våren inleds med kursen Tillämpad miljörätt (15hp). Där får du kunskap om rättsfrågor rörande skyddet av den yttre miljön; olika former av miljöpåverkan, naturvård och biologisk mångfald, hushållning med kemiska produkter, avfall och transporter. Tonvikten ligger på den svenska miljörätten men det ingår även en orientering om EU:s miljörätt, internationell miljörätt och förvaltningsrätt.

Den sista delkursen på våren tar upp samhällsplanering och naturvård. Vi gör en gemensam studieresa till Östads säteri där du får grunder inom naturvård- och vattenvårdsförvaltning samt skogsvårdsskötsel. En praktikperiod ingår där du på ett relevant vis får förankra dina nya kunskaper ute i arbetslivet. Utbildningen avslutas sedan med ett gemensamt seminarium kring kommunikation och bemötande, där du delger dina erfarenheter från praktikperioden.

Vid helt genomförd utbildning om 60hp får du ett kursdiplom (och möjlighet att få ett vattenprovtagarintyg för recipientkontroll) om du har fullföljt det kursmomentet med godkänt resultat.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt 1. 180 hp godkända varav 90 inom naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik) Alt 2. 180 hp inom ingenjörsutbildning med tonvikt på miljö och minst 90 hp inom naturvetenskap Alt 3. 180 hp inom lärarutbildning med minst 90 hp inom naturvetenskap Alt 4. 180 hp inom miljövetenskapligt program Alt 5. 180 hp inom geografi med minst 90 hp inom naturvetenskap För alla 5 alternativen krävs dessutom från Gymnasiet Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 3 samt språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

En längre praktikperiod (4 veckor) är förlagd till slutet av kursen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och interaktiva övningar såsom utformning av tjänsteskrivelser och datormodellering.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B). Delkursen Tillämpad miljörätt är förlagd till Handelshögskolan, Vasagatan 1.