Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Dags för en nystart?
Foto: Åsa Arrhenius
Länkstig

Miljö- och hälsoskydd för naturvetare

Kurs
ES2408
Avancerad nivå
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11850
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen förbereder dig som är naturvetare för arbete med miljöfrågor både i offentlig förvaltning och i den privata sektorn. Vi belyser olika miljöproblem, deras orsaker, effekter på människa och natur samt åtgärder av dessa i samhällets strävan mot en hållbar utveckling.

Om utbildningen

I kursen ingår flera olika moment för att kunna arbeta med ärendehandläggning inom olika förvaltningar såsom till exempel på ett kommunalt miljökontor eller på en länsstyrelse. Du får därför en bred bas med kunskap om luft- och vattenföroreningar, bullermätningar, hantering av avfall och kemikalier, skydd av dricksvattenmiljöer, vattenreningsteknik och livsmedelskontroll. Dessutom ingår viktiga samhällsvetenskapliga kursdelar såsom kommunikation och bemötande, tillämpad miljörätt, förvaltningskunskap och fysisk planering. Det ingår mycket praktiska moment såsom vattenprovtagning för recipientkontroll och livsmedelskontroll utöver studiebesök och föreläsningar. Kursen avslutas med en längre praktikperiod där du får omsättning av teori och kunskaper i verkligheten. Följande fyra delkurser ingår:

  • Grunder inom miljö- och hälsoskydd, 15hp
  • Vattenvård och projektarbete , 15hp
  • Tillämpad miljörätt, 15 hp
  • Samhällsplanering och Naturvård, 15 hp

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt 1. 180 hp godkända varav 90 inom naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik) Alt 2. 180 hp inom ingenjörsutbildning med tonvikt på miljö och minst 90 hp inom naturvetenskap Alt 3. 180 hp inom lärarutbildning med minst 90 hp inom naturvetenskap Alt 4. 180 hp inom miljövetenskapligt program Alt 5. 180 hp inom geografi med minst 90 hp inom naturvetenskap För alla 5 alternativen krävs dessutom från Gymnasiet Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 3 samt språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

En längre praktikperiod (4 veckor) är förlagd till slutet av kursen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och interaktiva övningar såsom utformning av tjänsteskrivelser och datormodellering.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), Institutionen för Biologi och Miljövetenskap. Delkursen Tillämpad miljörätt är förlagd till Handelshögskolan, Vasagatan 1.