Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Dags för en nystart?
Foto: Åsa Arrhenius
Länkstig

Miljö- och hälsoskydd för naturvetare

Kurs
ES2408
Avancerad nivå
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11261

Kort om kursen

Vill du jobba som miljöinspektör, hälsoskyddsinspektör eller naturvårdshandläggare? Arbeta som miljöansvarig på ett företag eller på ett konsultföretag? Det kan bli verklighet om du läser den här ettåriga påbyggnadsutbildningen.

Om utbildningen

Under utbildningen får du utbildning och övning i att arbeta med praktisk ärendehandläggning av verkliga fall till exempel tillståndsbeslut för små avloppsanläggningar. Vi lägger stor tonvikt på kommunikation och bemötande för framtida yrkesroll där en särskild tredagarsutbildning inom detta område ingår under året. Året avslutas med en praktikperiod om 20 arbetsdagar. Under den senaste 10 årsperioden har de flesta studenter fått ett arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning.

Höstterminen: Kursen inleds med ett basblock om två 15hp kurser där teoretiska moment varvas med praktiska övningar och studiebesök. Den första delkursen ger dig grunder inom kommunikation och bemötande samt området miljö- och hälsoskydd. Ämnen som behandlas är förvaltning och ärendehantering, vattenförvaltning, små (enskilda) avlopp, badvattenprovtagning, recipientprovtagning, mät-och provtagningsutrustning för vattenkvalitet, hälsoskydd, miljömedicin, buller-, radon- och livsmedelskontroll. Den andra kursen behandlar ämnesområdena fast avfall, förorenad mark samt luftvård. Hösten avslutas med ett projektarbete för fördjupning inom något av de ämnen som har tagits upp.

Vårterminen: Våren inleds med kursen Tillämpad miljörätt (15hp) där du kommer att få kunskaper om rättsfrågor rörande skyddet av den yttre miljön; olika former av miljöpåverkan, naturvård och biologisk mångfald, hushållning med kemiska produkter, avfall och transporter. Tonvikten ligger på den svenska miljörätten men det ingår även en orientering om EU:s miljörätt, internationell miljörätt och förvaltningsrätt för att kunna arbeta som handläggare på en myndighet. Den sista delkursen på våren tar upp samhällsplanering och naturvård. Du lär dig att granska en detaljplan ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv. Vi gör en gemensam studieresa där du får grunder inom naturvård- och vattenvårdsförvaltning samt skogsvårdsskötsel. En praktikperiod om 20 arbetsdagar ingår (4-5 veckor) ingår. Utbildningen avslutas med ett gemensamt seminarium kring kommunikation och bemötande, där du delger dina erfarenheter från praktikperioden.

Vid helt genomförd utbildning om 60hp får du ett kursdiplom och möjlighet att få ett vattenprovtagarintyg för recipientkontroll om du har fullföljt det kursmomentet med godkänt resultat.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Alt 1. 180 hp godkända varav 90 inom naturvetenskap (dvs kemi, biologi, geovetenskaper, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, fysik) Alt 2. 180 hp inom ingenjörsutbildning med tonvikt på miljö och minst 90 hp inom naturvetenskap Alt 3. 180 hp inom lärarutbildning med minst 90 hp inom naturvetenskap Alt 4. 180 hp inom miljövetenskapligt program Alt 5. 180 hp inom geografi med minst 90 hp inom naturvetenskap För alla 5 alternativen krävs dessutom från Gymnasiet Biologi 2, Kemi 2 och Matematik 3 samt språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

En längre praktikperiod (4 veckor) är förlagd till slutet av kursen.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, grupparbeten, seminarier och interaktiva övningar såsom utformning av tjänsteskrivelser och datormodellering.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B), Institutionen för Biologi och Miljövetenskap. Delkursen Tillämpad miljörätt är förlagd till Handelshögskolan, Vasagatan 1.