Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Resurseffektivitet - energi, materialflöden och ekosystemtjänster

Kurs
ES2614
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11268
Ansökan stängd

Kort om kursen

Du får en överblick av de resursbegränsningar som mänskligheten har att hantera nu och under de närmaste decennierna. Både globala och lokala perspektiv studeras. Vi arbetar med de begrepp, verktyg och indikatorer som används inom området. En viktig del av kursen är också vilka förbättringsåtgärder som finns, och hur dessa kan implementeras på ett effektivt sätt. Kursen ger en god grund för att arbeta med resursfrågor i samhällets miljöarbete.

Om utbildningen

Befolkningsökningen och den snabba ekonomiska tillväxten innebär en stor utmaning för mänskligheten, och en drastiskt ökad resurseffektivitet är absolut nödvändig! Målet för denna kurs är att studera hinder och drivkrafter för sådana effektivitetsförbättringar, med fokus på energi, materialflöden och ekosystemtjänster. Den nuvarande situationen, och de redan genomförda goda lösningarna presenteras område för område.  Verktyg, indikatorer och begrepp, som t.ex. Carbon footprints, Virtuellt vatten, Decoupling, Rebound effect, Klimatkompensering, Avfallstrappan and Cirkulär ekonomi studeras. Olika möjliga lösningar och lämpliga styrmedel för att skynda på de bästa lösningarna, diskuteras. Övningar för att träna kvantifieringsmetoder såsom Livscykelkostnadsberäkning och uträknande av olika ”footprints” är en viktig del av kursen. Ett studiebesök till en stor anläggning med relevans för materialflöden i samhället är ett obligatoriskt moment. Ett projektarbete i grupper om tre studenter genomförs, som tittar närmare på något intressant resursproblem eller lösning, som vi annars inte hinner med i kursen. Gruppen väljer själv område.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

120 credits out of which at least 90 credits are in natural science (biology, chemistry, earth science, environmental science-natural science, physics) or technology, and at least 15 credits in environmental science-natural science. Students with equivalent education can be allowed to enter the course. Applicants must prove their knowledge of English: English 6/English B from Swedish Upper Secondary School or the equivalent level of an internationally recognized test, for example TOEFL, IELTS.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är både teoretiskt och praktiskt inriktad och sker i form av föreläsningar, övningar, studiebesök och grupparbete.

Lokaler

Undervisningen bedrivs huvudsakligen i Botanhuset (Carl Skottsbergs gata 22B),  Institutionen för Biologi och Miljövetenskap.