Länkstig

Aerosoler

Kurs
KEM720
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21654

Om utbildningen

I kursen Aerosoler lär du dig om de små partiklarna som finns överallt i luften, aerosolpartiklarna. Aerosolpartiklar är nanometer eller mikrometer i diameter och har betydande miljö- och hälsoeffekter. De kan också genereras för tillämpningar inom medicin och industrin.

Du lär dig

  • om aerosolpartiklarnas egenskaper, hur de bildas naturligt eller genereras för specifika tillämpningar och hur de kan omvandlas i jordens atmosfär. Även om aerosolpartiklarna är små, så är de många och tillsammans upptar de stora ytor som möjliggör ytkemi och fasövergångar.

  • hur du kan räkna, mäta och kvantifiera aerosolpartiklarna och deras miljöeffekter. I enkla laborationer använder du grundläggande tekniker för att mäta och karakterisera partiklar från labbet och från provtagning i omgivande luft.

Kursen riktar sig till dig som vill få en fördjupad förståelse av de viktiga processer som rör partiklar i luft. Kursen är också för dig som är nyfiken på hur du tillämpar grundläggande vetenskapliga kunskaper för att till exempel räkna ut storleksfördelningar, göra ljusspridningsmätningar samt lära dig mer om hur adsorption och diffusion fungerar.

Kursen består av föreläsningar, räkneövningar och laborationer. Kursen ger dig en gedigen grund för att senare göra ett självständigt arbete, söka arbete eller fortsätta med studier på högre nivå inom området.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänd på någon av följande kurser: Oorganisk kemi (KEM050), Fysikalisk kemi (KEM040) eller Analytisk kemi 1 (KEM070), eller motsvarande kunskapsnivå.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen kan ingå i följande program:

  • Kandidatprogram i kemi (N1KEM)
  • Kandidatprogram i läkemedelskemi (N1LMK)
  • Masterprogram i kemi (N2KEM)
  • Masterprogram i organisk kemi och läkemedelskemi (N2KEL)
  • Masterprogram i atmosfär, klimat och ekosystem (N2ACE)
  • Miljövetenskapligt program med naturvetenskaplig inriktning (NMILM)
  • Läkemedelskemi (NLKEM)

Du kan också läsa den som fristående kurs.

Kursen ger dig en bra grund för att söka projektarbete inom kemi och miljövetenskap, för att arbeta med till exempel nanopartiklar eller jobba inom läkemedelsindustrin.

Så är det att plugga

Lokaler

Du läser kursen på Campus Medicinareberget.

Läs mer om lokaler