Länkstig

Stadsklimat och klimatplanering

Kurs
GE6000
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11451

Kort om kursen

Kursen behandlar frågor om hur människan påverkar och påverkas av klimatet i staden.

Kursen fokuserar särskilt på tillämpningen av klimatkunskap i stadsplanering och stadsdesign.

Om utbildningen

Kursen innehåller teoretiska och praktiska moment om hur:

  • bebyggelsen påverkar strålningsbalans, energiflöden, temperatur-, fukt- ochvindförhållanden i marknära skikt
  • människans energibalans i relation till utomhusmiljön, olika termiska index för att beskriva den termiska komforten samt koppling mellan människa, klimat och beteende
  • tillämpning av klimatkunskap inom stadsplanering och design

Kursen ingår i masterprogrammet i geografi men kan även sökas som fristående kurs. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 120 hp genomgångna kurser i de olika huvudområdena inom Naturvetenskap varav 75 % med betyget lägst Godkänd samt Engelska B/Engelska 6. Dessutom äger studenter med motsvarande antal hp i Kulturgeografi och Arkitektur tillträde till kursen. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till utbildningen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Geografer arbetar ofta med samhällsplanering, miljövård eller bredare frågor kopplat till hållbar utveckling, i Sverige eller internationellt. Som geograf kan du till exempel arbeta med planering av ny kollektivtrafik, vägar, vattenförsörjning eller stadsplanering inför klimatförändringar. Geografer finns både inom näringslivet, offentliga verksamheter och internationella organisationer.

Vanliga yrkesroller bland våra tidigare studenter är miljökonsulter, samordnare, stadsplanerare och GIS-konsulter.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen består av:

  • föreläsningar
  • övningar
  • fältprojekt
  • gästföreläsningar
  • handledning
  • seminarier

Undervisningsspråk: engelska

Undervisningen bedrivs av engagerade lärare som forskar inom området. Utbildningen har en stark forsknings- och arbetsmarknadsanknytning, vilket du som student kommer att ha glädje av.

Studier utomlands

Om du läser geografi vid Göteborgs universitet finns det goda chanser till utbytesstudier under din utbildning. Detta ses ofta som en god merit när man söker jobb, då många arbeten kräver internationell samverkan.

Vi har över 100 avtal inom Erasmus och andra utbytesprogram med universitet och högskolor runt om i världen, både inom och utom Europa.