Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klimatförändringar ur ett geografiskt perspektiv

Kurs
NG0230
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11411
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Kursen ges på engelska.

Om utbildningen

Kursen består av fyra momentMoment 1 (7.5 hp): Behandlar hur klimat och miljöförändringar påverkar
människan och miljön i olika regioner från Arktis till tropikerna. För de olika klimatzoner behandlas det storskaliga klimatmönstret och förändringar i dessa samt känsligheten för och anpassningsförmågan till en varmare värld. Ett antal specifika frågeställningar, t ex vattenresurser, ökenspridning, försurning av haven, migration, föroreningar, urbanisering och dess effekter på samhället kommer att diskuteras. Stor vikt läggs på processer och interaktioner i geografisk mening.
Moment 2 (2.5 hp): Exkursion till Medelhavsregionen. Studenterna bygger ut sina teoretiska kunskaper genom observationer i fält och besök av signifikanta aktörer i ämnet och tillämpar teoretiska kunskaper på en region och presenterar olika frågeställningar relaterade till kursens innehåll. Vald region är starkt drabbad av miljö och klimatförändringar och utgör ett utmärkt studieområde. Viss datainsamling för projektarbetet kan förekomma.
Moment 3: Dataanalys. I Handledda datorövningar letas upp relevant klimat och miljödata och analyseras sedan med hjälp av bland annat Excel och GIS.
Moment 4 (4hp): Projektarbete i grupp. Detta arbete innehåller dataanalys och GIS

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

60 hp antingen i geovetenskap, geografi, miljövetenskap, biologi eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång