Bild
Länkstig

Internationell hantering av biologiska naturresurser

Kurs
BIO468
Avancerad nivå
5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21262
Ansökan stängd

Kort om kursen

Den biologiska mångfalden på jorden förser människor med ett brett spektrum av resurser och ekosystemtjänster. På internationell nivå finns en rad avtal, regleringar och andra initiativ för att skydda biologisk mångfald. Här ingår också arbetet med rödlistning av hotade arter. Om du vill lära dig mera om det internationella samarbetet för att skydda den biologiska mångfalden är det här en kurs för dig. Kunskaperna är användbara för den som arbetar med internationellt miljösamarbete och skydd av biologisk mångfald.

Om utbildningen

I denna kurs kommer du att få insyn i en rad internationella konventioner som rör bevarande av den biologiska mångfalden och de resurser den representerar. Här ingår exempelvis Konventionen om biologisk mångfald (CBD), CITES (the convention on international trade with endangered species), våtmarkskonventionen Ramsar liksom Världsarvskonventionen. Vi diskuterar även EU-direktiven som handlar om naturvård och skydd av arter och på vilket sätt de implementeras.

Du lär dig om rödlistning som klassifikationssystem och dess vetenskapliga bakgrund och inte minst diskuteras hur biologisk mångfald kan bevaras in situ och ex situ och vilken roll genbanker och museisamlingar spelar för skydd av biodiversitet. I ett individuellt projektarbete lägger vi fokus på arter och områden som lyfts fram i internationella konventioner eller rödlistorna. För den art eller det område du väljer ut beskrivs den biologiska bakgrunden, de särskilda förhållanden som lett till dess status som hotad eller skyddsvärd samt det skydd som arten ges genom internationell lagstiftning och avtal.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i biologi eller miljövetenskap med inriktning mot biologi samt minst 10 hp fördjupning i systematik inom valfri organismgrupp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är helt nätbaserad och du får tillgång till inspelade föreläsningar och kurslitteratur via lärplattformen Canvas. Examinationen sker genom två flervalstester, att skicka in utvecklade svar på ett antal frågor, ett mindre projekt samt en skriftlig hemtentamen.

Lokaler

Kursen är helt nätbaserad.