Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Fältkurs i Subarktis - naturgeografi och ekologi

Kurs
NG0210
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11421

Om utbildningen

Kursen består av tre moment:

Delkurs 1 Teori (5 hp): Denna del av kursen bygger på föreläsningar i kombination med  seminarier som syftar till att fördjupa kunskapen om de förändringar som sker i Arktis, med fokus på subarktis och potentiella återkopplingar till det globala klimatet. Kursen  täcker ett brett urval av ämnen som behandlas på föreläsningarna (klimatet på nordliga latituder – klimatförändringen i Arktis och dess återkopplingar - biogeokemiska processer i Arktis - glaciologi - subarktiska landskap - vegetation i Arktis) för att ge en bred förståelse för klimatförändringen i Subarktis, historiska och nutida. Dessutom kommer studenterna lära sig hur motståndskraftig den här regionen är mot olika störningar. 

Delkurs 2 Fältstudier (5 hp): Undervisningen kommer att bedrivas i fält under en tvåveckorsperiod i de svenska fjällen. Student kommer att lära sig om alpina vegetationsmönster och om växter som kännetecknar alpina och arktiska miljöer,  definiera karakteristiska landskapselement, och få praktisk erfarenhet av de metoder som används för att tolka förändringar i landskapet och klimatet. 

Delkurs 3 Projektarbete i grupp (5 hp): Studenterna kommer att arbeta i små grupper i projekt som omfattas ämnena naturgeografi och ekologi. Projekten bygger på uppgifter som samlats in under fältstudier och kommer att ge studenterna en möjlighet att  specialisera sig på ämnet som relaterar till subarktiska klimatförändringar. Resultaten  kommer att presenteras muntligt vid ett seminarium och i form av en skriftlig rapport.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

60 hp antingen i geovetenskap, geografi, miljövetenskap eller biologi samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen ges i form av föreläsningar, obligatoriska laborationer och obligatoriska seminarier, ett
grupparbete som avrapporteras både muntligt och skriftligt samt ett cirka två veckor långt obligatoriskt fältmoment