Länkstig

Marin miljögeologi

Kurs
GVM510
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11550
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen omfattar teoretisk kunskap och praktiskt tillämpade studier inom marin miljögeologi, hydrografi och kustoceanografi. Sambanden mellan antropogen påverkan, geologiska, sedimentologiska, fysiska, kemiska, geokemiska, hydrografiska och biologiska processer i havet, både med avseende på vattenmassan och på sedimenten belyses, samt de recenta sedimentens betydelse för den marina miljön med särskild inriktning på sedimentens roll i miljöövervakning. Även teknik- och kartläggningsmetodik ingår i kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

150 hp genomgångna kurser i huvudämnet geovetenskap eller marina vetenskaper, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler