Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Marin miljögeologi

Kurs
GVM510
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11559
Tillfället är inställt

Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-11553

Om utbildningen

Kursen omfattar teoretisk kunskap och praktiskt tillämpade studier inom marin miljögeologi, hydrografi och kustoceanografi. Sambanden mellan antropogen påverkan, geologiska, sedimentologiska, fysiska, kemiska, geokemiska, hydrografiska och biologiska processer i havet, både med avseende på vattenmassan och på sedimenten belyses, samt de recenta sedimentens betydelse för den marina miljön med särskild inriktning på sedimentens roll i miljöövervakning. Även teknik- och kartläggningsmetodik ingår i kursen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

150 hp genomgångna kurser i huvudämnet geovetenskap eller marina vetenskaper, eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Lokaler

Göteborgsregionen erbjuder närhet till ett stort antal marina miljöer och våra anläggningar inkluderar forskningsstationer och fartyg.

Läs mer om lokaler