Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Miljögeologi, fallstudie

Kurs
GVK430
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21250
Ansökan stängd

Om utbildningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, enskilda övningar och gruppövningar, laborationer, en exkursion, och en större fallstudie där principerna och metoderna ska tillämpas. Allt utom föreläsningarna är obligatoriskt. Kursen behandlar :

1. Småskaliga system, där mark och sedimentegenskaper karaktäriseras i förhållandetill miljöprocesser.

2. Storskaliga system, där förhållanden och trender i olika miljöer jämförs.

3. Modellering och tillämpning av geologiska kunskaper inom miljöarbete. Fallstudien består huvudsakligen av en självständigt utförd redovisningsuppgift eller grupparbete av ett eller flera fallstudier kopplade till miljögeologiska frågeställningar. Vanligen väljs ett område där aktuella samhällsfrågor utgör bakgrunden för flera projektarbeten. Fallstudien syftar till att ge en praktisk övning av miljögeologiska kunskaper.

  

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 120 hp i de olika huvudområdena inom Naturvetenskap varav minst 30 hp ska vara godkända kurser i huvudområdet geovetenskaper. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till kursen.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.