Bild
Länkstig

Växtekologi ur ett klimatperspektiv

Kurs
BIO503
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21269
Ansökan stängd

Kort om kursen

Växter spelar en oersättlig roll för att upprätthålla livet på jorden, de utgör hörnstenen i ekosystemen och tillhandahåller viktiga resurser som är avgörande för människans överlevnad. Kursen undersöker samspelet mellan växter och deras miljö, med fokus på de relationer som formar samhällen och ekosystem. Vi undersöker hur abiotiska och biotiska faktorer påverkar växternas distribution, mångfald, egenskaper och fenologi, samtidigt som vi undersöker konsekvenserna av mänskliga aktiviteter och klimatförändringar på växtsamhällen.

Om utbildningen

Varför växer vissa växtarter här men inte där? Vilka faktorer avgör var en viss art kan överleva? Varför är
mångfalden så mycket större i vissa regioner än i andra? Hur kan så många arter
samexistera? Detta är några av de grundläggande frågor som ekologer har
diskuterat (och argumenterat om!) i århundraden. I den här kursen kommer vi att
lära oss att besvara många av dessa frågor och tillämpa denna kunskap på en
värld i snabb förändring. Vad säger vår förståelse av processerna om hur olika
växter reagerar på miljöförändringar? Vilka arter kommer att bli vinnare och
förlorare på miljöförändringarna? Var kommer mångfalden att minska (eller öka!)
mest under klimatuppvärmningen? Och vad - om något - bör vi göra för att
förhindra förlusten av biologisk mångfald?

Kursen är mycket interaktiv och
innehåller, förutom föreläsningar, praktiskt arbete i fält och laboratorium,
diskussionsseminarier, teoretiska övningar samt individuella projekt och
grupparbeten med studentpresentationer.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 120 högskolepoäng (hp), varav minst 30 hp i Biologi samt ytterligare 30 hp på fördjupningsnivå inom Biologi/Miljövetenskap/Kemi/Geologi/Fysik, eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av ca 10 veckors heltidsstudier och är
uppdelad i en teoretisk del som följs av en praktisk. Förutom föreläsningar är
alla kursmoment obligatoriska, eftersom de utvecklar de färdigheter och
förhållningssätt som ingår i lärandemålen på ett sätt som inte är möjligt genom
självstudier. Examination sker genom skriftlig tentamen, aktivt deltagande i
seminarier och övningar, samt studentpresentationer av individuella projekt och
projekt i grupp.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B).