Länkstig

Det här läser du på kandidatprogrammet i molekylärbiologi

Här hittar du information om vilka kurser som ingår i kandidatprogrammet i molekylärbiologi.

År 1

Hösttermin

Vårtermin

År 2

Hösttermin

Vårtermin

År 3

Valbara fördjupningskurser och examensarbete. 

Exempel:

Hösttermin - Kvartil 1

BIO213 - Cell- och utvecklingsbiologi, 15 högskolepoäng

BIO235 - Immunologi, 15 högskolepoäng

Hösttermin - Kvartil 2

BIO232 - Humanfysiologi, 15 högskolepoäng

BIO277 - Molekylär mikrobiologi, 15 högskolepoäng

 

Vårtermin - Kvartil 3

BIO210 - Bioinformatik och funktionsgenomik, 15 högskolepoäng

BIO350- Växtfysiologi i en föränderlig miljö, 15 högskolepoäng

Vårtermin - Kvartil 4

BIO612 - Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen, 15 högskolepoäng

Du kan förlänga examensarbetet till ett 30 högskolepoäng arbete. Du kan välja

  • att börja i kvartil 3 och göra arbetet under hela våren
  • att börja i kvartil 4 och fortsätta över sommaren.