Länkstig

Det här läser du på kandidatprogrammet i molekylärbiologi

Här hittar du information om vilka kurser som ingår i kandidatprogrammet i molekylärbiologi.

För att få en kandidatexamen ska du ha godkända kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet inklusive ett examensarbete på minst 15 högskolepoäng.

Förutom kurser och examensarbete inom huvudområdet ska du ha läst

  • NTH001 - Teoretiska och historiska perspektiv på naturvetenskap, 7,5 högskolepoäng
  • BIO172 - Biostatistik och experimentdesign, 7,5 högskolepoäng
  • Kurser i grundläggande kemi, 30 högskolepoäng

År 1

Hösttermin

Vårtermin

År 2

Hösttermin

Vårtermin

År 3

Valbara fördjupningskurser och examensarbete. 

Exempel:

Hösttermin - Kvartil 1

Hösttermin - Kvartil 2

Vårtermin - Kvartil 3

Vårtermin - Kvartil 4

  • BIO612 - Molekylärbiologi: Examensarbete - kandidatexamen, 15 högskolepoäng

Du kan förlänga examensarbetet till ett 30 högskolepoäng arbete. Du kan välja

  • att börja i kvartil 3 och göra arbetet under hela våren
  • att börja i kvartil 4 och fortsätta över sommaren.

Dubbel kandidatexamen i både molekylärbiologi och kemi

Du som läser kandidatprogrammet i molekylärbiologi kan även ta ut en dubbel kandidatexamen i både molekylärbiologi och kemi (195 högskolepoäng). Utbildningen är unik i landet och ger dig ännu fler möjligheter på arbetsmarknaden.

Läs mer om dubbel kandidatexamen i kemi och molekylärbiologi (195 högskolepoäng).