Bild
Studenter i molekylärbiologi utför experiment i laboratoriet.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Molekylärbiologi, kandidatprogram

Program
N1MB1
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G16B
Ansökan stängd

Kort om programmet

På kandidatprogrammet i molekylärbiologi lär du dig att förstå hur cellens arvsmassa, proteiner och molekyler fungerar och interagerar, och hur du kan påverka cellens funktion och egenskaper. Utbildningen har många moment av aktivt, problembaserat lärande och laborativt arbete. Efter kandidatprogrammet kan du arbeta inom en rad olika områden: från växtförädling till sjukdomsbekämpning och framställning av nya läkemedel.

Om utbildningen

Molekylärbiologi har blivit allt viktigare för att kunna lösa biologiska problem. Genom att studera livets celler och molekyler bidrar molekylärbiologer till en hållbar samhällsutveckling inom hälsa och miljö. Skräddarsydda mediciner, åldersrelaterade sjukdomar och miljöföroreningar är några av de aktuella frågeställningar många jobbar med idag.

På kandidatprogrammet i molekylärbiologi utgår studierna ifrån DNA – det ärftliga materialet. Du får lära dig om de mekanismer som styr ärftlighet, och hur gener kommer till uttryck och leder till individens unika egenskaper. Du studerar den genetiska variationen och hur den ligger till grund för evolutionen. För att förstå människor och våra livsprocesser, studeras olika slags modellorganismer som bakterier, jästsvampar, maskar, växter, möss och däggdjursceller. 

Programinnehåll

År 1
Under det första året läser du grundläggande kurser i

 • cellbiologi
 • molekylär genetik och evolution
 • botanisk och zoologisk fysiologi
 • biodiversitet och ekologi.

År 2
Det andra året börjar du med en fördjupningskurs i molekylärbiologi. Sedan breddar du dina kunskaper och läser kurser i

 • vetenskapsteori
 • biostatistik och försöksplanering
 • kemi. 

År 3
Under det tredje året specialiserar du dig genom valfria fördjupningskurser inom de områden du är mest intresserad av. Du kan ta kurser i exempelvis

 • humanfysiologi
 • immunologi
 • molekylär mikrobiologi
 • bioinformatik och funktionsgenomik.

Du avslutar din utbildningen med ett laborativt examensarbete på 15 eller 30 högskolepoäng i en av våra framgångsrika forskargrupper.

Det här läser du på kandidatprogrammet i molekylärbiologi

Dubbel kandidatexamen i både molekylärbiologi och kemi

Många vetenskapliga framsteg sker idag i gränslandet mellan molekylärbiologi och kemi. För att få ett bredare perspektiv på samspelet mellan molekylärbiologi och kemi i levande celler och organismer, kan du välja att ta ut en dubbel kandidatexamen i molekylärbiologi och kemi (195 högskolepoäng). Utbildningen är unik i landet och ger dig ännu fler möjligheter på arbetsmarknaden.

Läs mer om dubbel kandidatexamen i kemi och molekylärbiologi

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Som molekylärbiolog kan du arbeta inom en mängd olika områden.

I den privata sektorn kan du jobba med laboratorie- och forskningsarbete inom bioteknik-, läkemedels- eller livsmedelsindustrin.

I den offentliga sektorn kan du exempelvis arbeta på diagnostiska laboratorier i sjukvården samt på statliga verk och myndigheter som exempelvis Folkhälsomyndigheten.

Efter kandidatprogrammet kan du fortsätta dina studier på masternivå. Du kan också komplettera din utbildning med en lärarbehörighet och få en anställning i skolan.

Under studiernas gång utvecklar du flera kärnkompetenser som är attraktiva för arbetsgivare. Detta, i kombination med att du kan skapa en unik profil genom valfria kurser, öppnar ännu fler karriärvägar.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Aktuell forskning utgör grunden för undervisningen. Du lär dig det senaste inom ditt område och utvecklar även andra viktiga kärnkompetenser som till exempel noggrannhet, samarbetsförmåga, förmåga att tydligt presentera och kommunicera resultat.

 • Du läser en kurs i taget.
 • Traditionella föreläsningar varvas med arbete i små grupper.
 • Du har nära kontakt med dina lärare, oftast aktiva forskare med djup ämneskunskap och omfattande internationella nätverk.
 • Undervisningen innehåller många moment av aktivt, problembaserat lärande. Genom att aktivt delta i diskussionerna får du djupare kunskaper och blir bättre på att analysera och tänka vetenskapligt.
 • Teori och praktik går hand i hand och du får stor laborativ erfarenhet genom ditt individuella laborativa examensarbete. 

Lokaler

Från och med hösten 2023 sker undervisningen i huvudsak i Medicinarelängan och det nybyggda huset Natrium på Medicinareberget i Göteborg.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Idag bygger många arbetsplatser på internationella samarbeten. Du kan öka din attraktionskraft på arbetsmarknaden genom att läsa en del av din utbildning utomlands. Inom kandidatprogrammet i molekylärbiologi har du under ditt andra och tredje läsår möjlighet att studera vid något av våra utländska partneruniversitet. Som utbytesstudent betalar du inga terminsavgifter utomlands. Vill du studera utomlands bör du kontakta vår internationella koordinator (E-post: exchange@cmb.gu.se) under första terminen.

Läs mer om studier utomlands