Göteborgs universitet

Akutmottagningen

För vem är Akutmottagningen tänkt? Akutmottagningen är främst till för dig som är direkt inblandad i en konflikt på din arbetsplats. Du har själv en konflikt med någon annan eller också pågår det en konflikt i din direkta närhet. Akutmottagningen har flera olika underavdelningar att välja på, beroende på vilka behov som är mest akuta för dig. Du kanske mår dåligt, du kanske letar efter tips om hur du ska hantera en besvärlig situation, du kanske behöver få en bättre förståelse av vad det är som pågår på din arbetsplats. Underavdelningarna presenteras längre ned. Först kommer dock några viktiga inledande budskap och råd.

Konflikter väcker känslor

Om du själv är inblandad i en konflikt är det förmodligen så att någon annan person gör det omöjligt för dig att uppnå det du vill, t.ex. att ha en trivsam arbetsmiljö eller förverkliga en vision du har. Konflikter väcker för det mesta starka känslor. Det kan vara känslor som mest riktar sig utåt: du är irriterad, arg, besviken eller orolig. Andra känslor cirklar mest kring dig själv: du känner dig sårad, förnedrad, nedstämd, förtvivlad eller lamslagen.

Det är vanligt att man känner:

Irritation, t.ex. över att behöva arbeta med en person som man tycker är besvärlig.
Ilska, t.ex. över att man inte får en sportslig chans att göra sitt jobb på ett sätt man kan vara nöjd med.
Upprördhet, t.ex. över att människor som burit sig dumt åt inte sätts på plats.
Oro, t.ex. över vilka följder konflikten kommer att få för egen eller andras del.
Rådlöshet, t.ex. över hur man ska bära sig åt för att ta upp ett problem till diskussion utan att förvärra en redan spänd situation.
Förtvivlan, t.ex. över att man fått höra så mycket negativa saker om sig själv.

Bilden nedan visar några av de vanliga negativa känslor som kan väckas av en konflikt. Titta gärna noga på figuren och sätt ord på vad det är du själv känner. Det kan ju vara många olika känslor samtidigt.

Bild
Bild på olika negativa känslor
Negativa känslor

Några första råd

Konfliktläkarens standardråd till den som hamnat i en konflikt på arbetsplatsen är:

1. Prata med en klok person om situationen
Ju mer intensiv konflikten är för din egen del, desto viktigare är det att du tar andra till hjälp. Den hjälp du behöver är först och främst att få överblick över situationen så att du kan fatta kloka beslut om vad du ska göra. Vänd dig till en vän eller kollega som inte själv är inblandad och som du vet är bra på att lyssna utan att direkt komma med sina egna lösningar och åsikter.

2. Prata med din chef
När du känner att det börjar bli obehagligt bör du tala om det för din chef. Gör det så tidigt som möjligt, för ju längre tiden går desto svårare blir det att lösa upp knutarna. Beskriv så sakligt som möjligt vad som pågår och be din chef ta ett initiativ för att reda ut problemen. En bra chef lyssnar till alla inblandades bilder av situationen, förvänta dig därför inte att chefen direkt ska hålla med dig om din syn på orsaker och dina föreställningar om vad som bör göras.

3. Tänk över vad du kan göra för att förvärra situationen och gör något annat i stället
Om din första reaktion på en begynnande konflikt är att försöka få andra runt omkring att ställa sig på din sida mot din motpart är risken stor att du gör konflikten värre. Ta det ansvar du kan för påverka situationen i positiv riktning. På olika delar av denna hemsida finns det många tips om vad du kan göra.

Du kan påverka din konflikt

Ett av de vanligaste misstagen människor gör i konflikter är att bara reagera på det som händer i stället för att bidra till att lösa problemen. Anledningen till detta är ofta att man inte har tänkt på att det faktiskt går att påverka händelseutvecklingen i positiv riktning. En av de viktigaste uppgifterna med denna hemsida är att visa på att det är möjligt att förstå konflikter och därigenom nå insikt om olika möjligheter att påverka det som händer under konfliktförloppet.

Det är dock inte alltid som man som enskild människa kan lösa en konflikt, även om man har en god vilja och anstränger sig. Hamnar man i en situation som verkar hopplös att reda ut kan det vara till god hjälp att tänka på att alla konflikter du möter i livet har två sidor: utsidan och insidan.

Din konflikts utsida är allt det som händer mellan dig och andra människor, alltså utanför dig själv. I gynnsamma fall kan du eller någon annan påverka det som händer i konflikten i positiv riktning. På olika delar av denna hemsida finns det råd och kunskap som du kan ha nytta av när du arbetar med konflikten. En första smakbit kan du få genom Sju tumregler för konstruktiv konflikthantering. Det händer dock att även människor som är erfarna och skickliga i att hantera samarbetsproblem inte lyckas leda konflikten till en tillfredställande lösning. Om du gjort vad du kan för att påverka konfliktens utsida i konstruktiv riktning utan att se några påtagliga resultat, tänk då på att konflikten också har en insida.

Konfliktens insida är det som händer inuti dig själv, d.v.s. vad du själv gör med de upplevelser du har i samband med konflikten. Det är inte alltid möjligt att lösa en konflikt. Det kan dock för dig själv vara mycket viktigt att se att även om du inte kan lösa konflikten så kan du ändå arbeta aktivt med dina egna upplevelser. Den som inte ägnar någon uppmärksamhet åt konfliktens insida löper risk att fastna i negativa känslor: bitterhet, besvikelse och uppgivenhet. Det behöver inte bli så. Om du ser konflikten som ett tillfälle att lära dig något nytt om hur människor fungerar kan konflikten bli ett tillfälle för dig att utvecklas som människa (om detta tema intresserar dig kan du gå vidare till Växthuset).

Underavdelningarna

Vad är det som är mest akut för dig just nu? Välj en av avdelningarna nedan och börja med den.

Du har rätt och de andra har fel
Är det huvudsakliga problemet för dig att andra vägrar inse att de burit sig illa åt eller helt enkelt har fel? Här hittar du några uppslag för hur du kan arbeta med en sådan situation.

Du mår dåligt
Många människor far illa till följd av arbetsplatskonflikter. Om du känner dig förtvivlad, kränkt, deprimerad eller liknande bör du välja denna länk. Här hittar du en rad olika trådändar att dra i.

Du vill förstå din konflikt bättre
Nyckeln till att kunna påverka din konflikt i positiv riktning är att förstå den. I denna avdelning finner du bland annat en serie arbetsblad som du kan använda för att få grepp om just din konflikt.

Du står inför ett svårt samtal
Hur gör man? Det viktigaste medlet för att reda ut samarbetsproblem är att prata med motparten. Det är inte alltid så lätt, eftersom diskussionerna lätt urartar i beskyllningar och fruktlösa debatter. I denna avdelning hittar du ingående tips om hur du kan utveckla ditt sätt att föra samtal i konfliktsituationer.

Du har en besvärlig kollega
Består ditt problem främst i att du har en kollega som går dig på nerverna med sin stil? Kanske finns det ingen konkret konflikt, bara irriterande beteenden som gör vardagen odräglig. Här hittar du råd om hur du kan möta olika typer av besvärliga beteenden.

Du är utsatt för trakasserier
Blir du trakasserad av arbetskamrater och/eller chefen? Här finns råd till dig som är utsatt samt en diskussion av orsaker till mobbning och trakasserier.

Du är konflikträdd
De flesta av oss är i någon mån konflikträdda. Ibland är det inte värt besväret att ställa till konflikt, men andra gånger riskerar man att förlora sin självrespekt om man inte står upp för sina behov och intressen.

Du funderar på om det är dags att skaffa hjälp utifrån
Många allvarliga arbetsplatskonflikter hade gått att lösa om man på ett tidigare stadium anlitat professionell hjälp utifrån. Här finner du några indikatorer som hjälper dig avgöra när det är dags att hämta hjälp utifrån, dels några råd kring vad du bör tänka på när du ska kontakta en utomstående konsult.

Tips

1. Missa inte det som gömmer sig under rubriken "Du vill förstå din konflikt." Där finns flera användbara arbetsblad och ett antal kortartiklar om olika teman.

2. Det finns också ett stort antal artiklar om konflikter och närliggande teman på min (Thomas Jordan) blogg: blog.perspectus.se/ (länken går direkt till den tematiska innehållsförteckningen)