Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Du står inför ett svårt samtal

Om du är inblandad i en arbetsplatskonflikt är det troligt att du förr eller senare hamnar i en situation där du behöver föra ett svårt samtal. Svårigheten kan bestå i olika saker, t.ex. att du tycker det är obehagligt med konfrontationer eller att du helt enkelt inte vet hur du ska bära dig åt för att föra din egen talan så att du uppnår de resultat du önskar.

Att kunna leda in ett konfliktsamtal i konstruktiva banor är en konst. En del människor har en naturbegåvning för denna konst men de flesta behöver träning över en längre tid. Det finns inga enkla trick som i ett slag löser upp blockeringar och starka känslor. Däremot finns det ett antal principer för konstruktiva samtal i konflikter som man kan använda som ledstjärnor. Genom träning i användningen av dessa principer kan man starkt utveckla sin förmåga att hantera besvärliga samtal.

Texter som ger handledning i konfliktkommunikation:

Konsten att föra konstruktiva samtal i konflikter
Detta är en utförlig presentation av principerna för att föra konstruktiva samtal i konfliktsituationer. Den bygger på väl beprövade metoder.

Tumregler för konstruktiv kommunikation
Här finns en översikt i tabellform av tumregler för konstruktiv kommunikation. De är mest tänkta som stöd för minnet för den som läst den längre presentationen ovan.

Att ge och ta emot kritik
Att ge kritik till andra och att ta emot kritik från andra skapar ofta laddade situationer. Här finns några vägledande tankar om båda situationerna.

Se också den mer grundliga skriften om ickevåldskommunikation av Leif Eriksson inom sektionen Konflliktakademien: Ickevåld i vardagslivet. Kommunikation och empati